Каталог :: Банковское дело

Доклад: Структура та органи управління комерційним банком

        Структура та органи управління комерційним банком        
КБ “Приватбанк” – одне із найнадійніших та швидко розвинутих установищ в
Україні, яке займає головне місце серед найважливіших показників. Свою
діяльність він починає у березні 1992 року. За вісім років своєї діяльності
КБ “Приватбанк” став сильним універсальним банком, який займає перші позиції
на фінансовому ринку України. За обсягом послуг, наданих клієнтам,
“Приватбанк” займає такий рівень, як і Європейські банки. При цьому банк
знаходиться у стані динамічного пошуку та освоєння нових банківських
продуктів.
Сьогодні “Приватбанк” належить до найбільш надійних банків України та
визначається високими темпами розвитку. Стійкість фінансового стану банку та
об’єктивність його балансу стверджено аудиторським висновком від компанії
Pricewaterhouse Coopers.
Підписано договір із страховою компанією “Міжнародна страхова група”, який
передбачає співпрацю в декількох напрямках.
КБ “Приватбанк” отримав банківську ліцензію Центрального банку Кіпру на
здійснення банківської діяльності через міжнародне банківське відділення
(International Banking Unit) на Кіпрі Філіал КБ “Приватбанк”, відкривається в
м. Нікосія, є першим філіалом українського банку за кордоном.
За результатами авторитетного журналу “Euro money”, “Приватбанк” вважається
найкращим банком України на вітчизняному ринку.
Головна особливість КБ “Приватбанк” – це безумовне дотримання інтересів
клієнтів. “Приватбанк”, який є членом міжнародної системи електронних
розрахунків (swift) та поєднуючий більш ніж 3000 баків, забезпечує відповідні
світовим стандартам строки проходження платежів клієнтів. Суворі стандарти
обслуговування дозволяють скоротити їх до 5 годин, а зарахування відповідних
платежів у регламенті операційного дня – до 60 хвилин, на завершення
операційного дня – не більше 90 хвилин.
Також КБ “Приватбанк” надає послуги фізичним особам, як резидентам, так і
нерезидентам України – термінові грошові переклади за системою Money Gram. Ця
послуга забезпечує переказ грошових коштів між фізичними особами у будь-яку
країну світу за 10-15 хвилин.
Прогресивна електронна система “Клієнт-Банк” дозволить клієнтам керувати
всіма руками за розрахунками із свого офісу, а також отримувати інформацію
щодо банківських операцій. “Приватбанк” пропонує найбільший в Україні набір
послуг за розміщенням тимчасово вільних коштів підприємства в депозити банку.
Розроблено та затверджено новий проект “Приват-2001”, головною метою якого є
досягнення на кінець 2000 року рівня світових банків, які лідирують у
технологіях банківського обслуговування.
Банку відкрити кредитні лінії серед банків світу, в межах яких іноземні банки
підтверджують акредитиви та гарантії КБ “Приватбанк” без покриття.
ДРУ КБ “Приватбанк” отримало ліцензію НБУ 14 грудня 1994 року та зараз
знаходиться серед головних управлінь системи “Приватбанка”, має найбільш
благо приємні показники фінансової діяльності. Збільшується кількість його
підрозділів. На сьогоднішній день в області, крім Донецька, функціонує 4
філіали банку, які знаходяться в Горлівці, Червоноармійську, Константинівці
та Маріуполі. Відкрито 16 безбалансових відділень.
За шість років роботи партнерами ДРУ КБ “Приватбанк” стали металургійі
комбінати ім.. Ілліча та “Азовсталь”, Авдієвський та Макіївський
коксохімічний заводи, Донецьких хімічний завод, шахти “Комсомолець Донбасу”
та “Південнодонбаська-3”, Артемівський завод шампанських вин, ЗАТ “Київстар
GSM” та інші.
Співпраця із великими підприємствами України дозволяє банку постійно
збільшувати обсяг кредитних взносів в промисловість країни. Взаємодія з
динамічним малим і середнім бізнесом, також обслуговування кредитної лінії
Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, забезпечує розроблення та
упровадження прогресивних форм розрахунків.
“Приватбанк” активно працює на ринку цінних паперів, є членом Української
асоціації інвестиційного бізнесу і позабіржової фондової торгової системи.
У середині 1997 р. в системі “Приватбанк”, у т.ч. в Донецькому управлінні,
відбувається структурна перебудова. Організовано чотири “банка в банку”, де в
кожному з них – конкретний вид фінансового бізнесу: корпоративного клієнту,
індивідуального клієнту, міжбанківський та інвестиційний бізнес. Така
структура дозволяє цілеспрямовано поліпшувати кожний вид діяльності з
урахуванням його специфіки, створювати більше зручностей для конкретного
клієнта і партнера.
Згідно з Постановою Правління НБУ від 06.05.1998 р. здійснюється порядок
такий порядок отримання ліцензії, КБ звертається з ходатайством на отримання
або розширення ліцензії тільки при умові дотримання необхідних вимог. Разом з
пакетом документів КБ подає до управління НБУ ходатайство. Після розглядання
пакета документів регуправління НБУ разом із своїм висновком надсилає його до
НБУ на адресу Департаменту реєстрації та ліцензування банків, який за місяць
розглядає ходатайство та у випадку прийняття рішення про видачу ліцензії
надсилає регуправлінню НБУ за місцезнаходженням КБ відповідним чином
оформлену ліцензію із супровідним листом для видачі представнику КБ з
оформленим дорученням, з наданням копій платіжних доручень, які підтверджують
оплату за видачу ліцензії. Ліцензія починає діяти з моменту підписання його
заступником Голови Правління НБУ. Ліцензія оформлюється на спеціальному
бланку (дод. А)
2. Організація роботи з грошово-кредитного регулювання
Форми і методи роботи за дотриманням економічних нормативів. Відповідно
Інструкції №10 “Про порядок регулювання та аналіз діяльності КБ”
здійснюється:
Дотримання нормативу капіталу банку.
Капітал = Активи – Зобов’язання
1. Норматив мінімального розміру капіталу (Н1) встановлюється для діючих
банків, які зареєстровано НБУ до 01.01.97 року, у суті:
–    еквівалентній 2 млн. євро – на день введення в дію Інструкції
–    еквівалентній 3 млн. євро – на 01.04.1999 року.
Для банків, зареєстрованих НБУ після 01.01.1997 року – норматив капіталу
встановлюється за вищеназваними розмірами, починаючи після першого
календарного року з початку діяльності.
2. Мінімальний розмір статутного капіталу (Н2)
Для реєстрації КБ встановлено мінімальний розмір статутного капіталу в суті,
еквівалентний 1 млн. євро.
Мінімальний розмір статутного капіталу новоствореного банку за участю
іноземного капіталу до 50% має бути не меншим, ніж сума, еквівалентна 5 млн.
євро, якщо частка іноземного капіталу становить 50% і більше, мінімальний
розмір статутного капіталу має бути не менше 10 млн. євро за офіційним курсом
НБУ.
3. Норматив платоспроможності (Н3) – співвідношення капіталу банку (К) і
сумарних активів (Ар), зважених щодо відповідно коефіцієнтів за ступенем
ризику.
Н3 = К/Ар*100%.
Нормативне значення нормативу Н3 повинно бути не менше 8%.
4. Норматив достатності капіталу (Н4) – відношення капіталу (К) до загальних
активів (ЗА) банку, зменшених на створені відповідні резерви.
Н4 = К/ЗА*100%.
Нормативне значення нормативу Н4 повинно бути не менше 4%
   

Визначення показників ліквідності

1. Норматив миттєвої ліквідності (Н5) Розраховується як відношення суми коштів на кореспондентському рахунку (Ккр) та в касі (Ка) до поточних рахунків (Пр) Н5 = (Ккр + Ка)/Пр*100%. Нормативне значення нормативу Н5 повинно бути не менше 20%. 2. Норматив загальної ліквідності (Н6) – співвідношення загальних активів (А) і загальних зобов’язань банку (З). Н6 = А/З*100%. Нормативне значення Н6 повинно бути не менше 100%. 3. Норматив співвідношення високоліквідних активів і робочих активів банку (Н7). Характеризує питому вагу високоліквідних активів (Ва) у робочих активах (Ра). Н7 = Ва/Ра*100%. Нормативне значення Н7 повинно бути не менше 20%.

Визначення нормативів ринку

1. Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8) Н8 = Зс/К*100%, де Зс – сукупна заборгованість за позиками, міжбанківськими кредитами і врахованими векселями одного позичальника та 100 відсотків суми позабалансових зобов’язань, виданих стосовно цього позичальника. К – капітал банку. Нормативне значення Н8 повинно бути не більше 25%. 2. Норматив “великих” кредитних ризиків (Н9) – співвідношення сукупного розміру великих кредитів (Ск), наданих КБ з урахуванням 100% його позабалансових зобов’язань та капіталу КБ (К). Н9 = Ск/К. Максимальне значення Н9 не повинно перевищувати 8-кратного розміру капіталу банку. Контроль за дотриманням КБ економічних нормативів проводиться на підставі щоденних балансів. При цьому звітними вважаються нормативи, які розраховані: 1) на конкретну встановлену дату – Н1, Н2; 2) за щоденними розрахунками – Н8, Н10, Н11, Н14, Н15, Н16, Н17, Н18; 3) за формулою середньозваженої – Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, тобто , де Xi – значення економічного нормативу за i-й робочий день n – кількість робочих днів у місяці. Заходи впливу за допущені КБ порушення економічних нормативів згруповані у дод. В. Робота банку з валютою, як метод грошово-кредитного регулювання. Регулювання валютного курсу. Раніше НБУ не допускав відхилення від курсу. Границя складала ±10%. Зараз валютний курс установлює НБУ за результатами безготівкових торгів попереднього дня. Курс НБУ визначається за результатами безготівкових торгів попереднього дня. Курс НБУ визначається, як середнє між покупкою та продажем валюти. Готівковий обіг регулюється КБ (у залежності від ринку). Валютна позиція – набір вимог та зобов’язань банку у валюті; це співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових та позабалансових зобов’язань у цій валюті. Стан валютної позиції є головним фактором, який впливає на розмір валютного ринку. Для управління ринком відкритої валютної позиції НБУ встановлюються його норми: Н15 – норматив загальної відкритої позиції банку (довга чи коротка) за всіма іноземними валютами – не повинен перевищувати 35% власних коштів банку з 15.01.99 року. Н15 = Вп/К*100%, де Вп – загальна відкрита валютна позиція банку за балансовими та позабалансовими активами та зобов’язаннями за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті; К – капітал банку. Н16, Н17 – норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у ВКВ. Н16 з 15.01.1999 року не повинен перевищувати 30%, Н17 – 5%. Н18 – норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції у НКВ не повинен перевищувати 3% з 15.01.1999 року. Догляд НБУ за діяльністю КБ. ДРУ КБ “Приватбанк” не є юридичною особою та не надає до НБУ ніякої фінансової інформації. Діяльність ДРУ контролюється Головним банком (Дніпропетровськ), куди посилається баланс ДРУ. 3. Організація грошового обігу Установи банків отримують від підприємств інформацію про строки виплат зарплатні, які передбачені у договорі та встановлені вищестоящими органами та органами виконавчої влади. Зазначені дані подаються підприємствами і організаціями в касових заявках (дод. С). Для регулювання касових ресурсів установи банків складають календар видач коштів на зарплати та інші види оплати. (дод. Д). У календарі видачі указуються погоджені в установленому вище порядку строки видачі грошей на підприємствах. Конкретні суми видачі проставляють у календарі щоквартально за кожний місяць на підставі касових заявок. У календарі видачі зарплатні указуються платежі за усіма числами місяця, ураховуючи і неробочі дні. У календар входять всі суми зарплатні, премій, інших видів. Оплати праці та стипендій, які сплачуються готівкою з кас банків.

Встановлення ліміту залишку в касах

Відповідно до чинного порядку ведення касових операцій в Україні усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою, встановлюються ліміти залишку готівки в касах. Лімітування залишку готівки в касі означає, що підприємства можуть зберігати в своїй касі готівку на кінець робочого дня лише в межах встановленого ліміту. Ліміт встановлюється підприємствам установами банку щорічно протягом першого кварталу. У разі звернення протягом всього року клієнта щодо перегляду ліміту і подання ним відповідних розрахунків – заявка-розрахунок (дод. F) встановлений раніше ліміт має бути переглянутий. Порядок встановлення ліміту залишку готівки в касі регулюється НБУ – інструкцією НБУ №4 “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ №335 від 13 жовтня 1997 р. Встановлені ліміти залишку готівки в касі, строки здавання виручки у триденний строк від дати затвердження ліміту повідомляються установами банку кожному підприємству, якому відкритий рахунок, з видачею безпосередньо клієнтові під його розписку.

Складання звітності про касові обороти

Звіт складається бухгалтерськими робітниками. Установи банків подають звітність про касові обороти разом із даними про обороти готівки філіалів, агентств, кас та даних без касових установ банків по позабалансовим символам. Звіт в частині оборотів готівки, яка проходить через каси банку (символи 01- 73) складаються за даними бух. обліку надходжень та витрат готівки, яка ведеться в касових журналах з визначенням символів звіту на підставі оповіщення на внесення готівки, чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів. Для складання звіту про касові обороти, які проходять через каси установ банку, робітниками бухгалтерії складається відомість касових оборотів за формою №747 – за номенклатурою щоденного та щомісячного звіту. Відомість обліку касових оборотів заповнюється щоденно за даними групування запису у касових журналах за прибутком та видатку в розрізу символів звіту. Наприкінці останнього робочого дня місяця за оборотами, які проходять через каси установ банків, для складання звіту за формою №478 (дод. G) у відомості №747 розраховуються загальні підсумки касових оборотів за кожним символом прибутку та видатку. Підсумки оборотів по прибутку та видатку у відомості форми №747 за кожен день, за місяць, виключаючи суми деяких символів, звіряються головним бухгалтером установи банку з підсумками оборотів за дебітом та кредитом за цей же час в зведених картках форми №67 з балансовим рахунком “каса” та рах. 040, 043, 039. Після перевірки відомостей форми 747 дані з них для складання телеграми зі звітом за місяць переносяться в таблицю динаміки показників за формою 748, в якій за прибутком та видатком, часткові підсумки за окремими символами, баланс та контрольні підсумки. В останній робочій день місяця складається звіт про касові обороти за формою 748 за даними обліку касових оборотів форми 747 та на підставі таблиці динаміки показників форми 748 за місяць у грн.. для відправлення електронною поштою до РУ НБУ та копії до дирекції банку. Структура готівково-грошової маси (дод Н) Видача грошів проводиться за чеком, в якому зазначається, на які потреби (заробітна платня, пенсії) повинні бути використані за необхідним призначенням (інакше, ДПА накладає штраф на суму не цільового використання). З метою скорочення готівково-грошового обігу запроваджують дебетові та кредитні картки. 4. Операції комерційного банку 4.1 Операції із залученням депозитних ресурсів Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів затверджені Постановою правління НБУ від 07.07.97 р. №216. Депозити поділяються на: - до запитання; - на визначений строк; - іменні; - на пред’явника. Сума, строки, умови прийняття термінових депозитів визначається банком – позичальником згідно з його фінансовими можливостями з погодженням із вкладником. Залучення депозитів юридичних та фізичних осіб оформлюється банком таким чином: — відкриття термінового депозитного рахунку з укладенням договору банківського вкладу (видача ощадної книжки); — видача депозитного сертифікату. Особливості залучення вкладів на термінові депозитні рахунки та випуск ощадних сертифікатів КБ регулюється їх внутрішнім станом. Порядок укладення термінового депозитного договору З метою залучення коштів в юридичних та фізичних осіб КБ можуть відкривати строкові депозитні рахунки в національній та іноземній валюті. У випадку їх відкриття між КБ і власником коштів укладається депозитний договір у писемній формі (дод. I). Порядок випуску сертифікатів Іменні сертифікати можуть мати корінець у визначеній формі. У випадку випуску іменного сертифікату банк заповнює усі реквізити корінця, які підписуються вкладником, відриваються від сертифікату, ураховуються та зберігаються в сховищах. Якщо до бланку сертифікату корінець не передбачається, то банк веде реєстраційний журнал випущених іменних сертифікатів, в який заносяться реквізити, які відповідають реквізитам, передбаченим для корінця. Норма ощадного сертифікату. Порядок видачі та погашення сертифікату Видача і погашення сертифікатів здійснюється лише емітентом. До погашення приймаються тільки оригінали сертифікатів. У випадку наставання строку вимоги депозиту банк здійснює платіж проте пред’явлення сертифікату на підставі заяви власника, де позначається рахунок, на який повинні бути зараховані кошти. КБ перевіряє правильність сертифікату і його відповідність до запису на корінцю та у реєстраційному журналі. Якщо дані збігаються, в реєстраційному журналі робиться помітка про погашення. Після цього виписується розпорядження для бухгалтерії для перерахування коштів на зазначений рахунок або про видачу готівки фізичним особам та здійснюється погашення сертифікату шляхом проставлення напису “погашено” у правому верхньому кутку. Бланки сертифікатів ураховуються на позабалансовому рахунку №9820 “Бланки цінних паперів”. КБ ведуть журнал обліку бланків та розміщених сертифікатів. Порядок створення фонду страхування вкладів фізичних осіб. Згідно з указом Президенту від 10.09.98 р. у січні 1999 р. було створено фонд гарантування вкладів фізичних осіб як юридична особа, основною метою якого є створення резерву для страхування вкладів фізичних осіб і його використання за цільовим призначенням про фонд, резерв страхування вкладів формується з 4- х джерел: — кошти держави у розмірі 20 млн. грн., які занесені у фонд у січні 1999 р. НБУ шляхом зарахування суми на видатки банку; — перший внесок КБ, який має ліцензію на вкладні операції і який не знаходиться на фінансовому оздоровленні 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу на 21.01.99 р.; — регулярні внески названих банків, які визначені у розмірі 0,5% від суми вкладів фізичних осіб з відсотками у банку на 31.12 поточного року, який вноситься банком у наступному році щоквартально однаковими частинами; — спеціальні внески КБ, які установлюються Радою директорів фонду у тому випадку, якщо створеного резерву недостатньо для виконання фондом зобов’язань перед вкладниками. 4.2 Кредитні операції Метод визначення кредитоспроможності клієнта банку.
ПоказникиПорядок розрахунку

1. Коефіцієнти ліквідності:

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

2А14П

(1 150+1 160+1 170+...+1 250)/4П

(1 220+1 230+1 240)/4П

2. Коефіцієнти обертання

період обертання дебіторської заборгованості

період обертання запасів

період обертання активів

((1 150+1 160+1 170+1 210)поч. +

+ (1 150+1 160+1 170+...+1 210)кін)/2)*

*ОП/2 010

((1 100+1 110+1...+1 140)поч. + (1 100+1 110+...+1 140)кін)/2)*ОП/2 040

((1 280поч+1 280кін)/2)*ОП/2 – 010

3. Коефіцієнти фінансової незалежності

К фінансової незалежності

Для поточних активів, сформованих за рахунок власних коштів

(3П+4П)/1 280

(1П+1А)/2А

4. Коефіцієнти рентабельності

R продажу

R активів

R капіталу

(2 035-2 040+2 060-2 090+2 130-2 160)/2 010

2 170 (2 175)/1 280 (середнє)

2 170 (2 175)/1 П (середнє)

Після розрахунку коефіцієнтів за допомогою матриці визначення рейтингів фінансових показників, діференцованих за секторами економіки, визначається рейтинг клієнта. Для кожного показника існує своя матриця рейтингу. Після попередньої бесіди із позичальником та оцінки його кредитоспроможності відбувається закладення кредитної угоди (дод. 1). На підставі договору, робітник банку виписує розпорядження операційному відділу (дод. 41). На його підставі позичальнику відкривається позиковий рахунок, з якого за Положенням НБУ “Про кредитування”, кредит надається у безготівковому порядку за виключенням позик на заготівлю сільськогосподарської продукції. Видана позика може направлятися банком на поточний рахунок позичальника з наступним використанням її за цільовим призначенням, але частіше позика надається для оплати платіжних доручень позичальника. При наставанні строку повернення позики вона погашається одним з двох способів: - шляхом списання самим банком відповідної суми з поточного рахунку позичальника; - платіжним дорученням позичальника на списання з його поточного рахунка суми боргу банку (дод 42) Якщо позика не погашається позичальником у строк, позичальник має право звернутися до банку із писемним ходатайством про пролонгацію позики. Пролонгація оформлюється додатковим погодженням до кредитної угоди. Одночасно пролонгуються кредитної угоди документи. До основних форм повноти й своєчасності повернення позик відносить: заставу, гарантію, поручительство. 1).Заставою кредиту можуть бути: матеріальні цінності ,основні фонди, підприємства, крім ОФ державного підприємства, ЦП, доходи майбутніх періодів, кошти на депозитах. Вимоги до оформлення застави: - обов`язкова писемна форма договору застави (дод М); - при заставі транспортних засобів - нотаріальне засвідчення; - при заставі рухомого майна - договір закладу. 2).Протягом строку кредиту банк здіснює контроль за станом застави, оформлюється актом перевірки предмету застави (дод М).Гарантією за позиками можуть бути юридичні особи ,які мають доручення для видачи гарантій. Гарантія повинна бути писемно оформлена. 3).Поручительство оформлюється договором поруки між банком та поручителєм. Кредитування з використанням кредитної лінії здійснюється також як і при звичайному кредитуванні ,тільки у кредитній угоді застерігається цей момент.Та позичальник протягом строку кредиту має право брати не усю суму зразу,а частинами та відповідно погашати. Механізм надання міжбанківських кредитів . Право надання міжбанківських кредитів - у Головного банку, а ДРУ КБ "Приватбанк'' не є юридичною особою ,тому не надає і не бере міжбанківські кредити. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат при кредитуванні. Порядок регламентується положенням НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями КБ", затвердженим постановою правління НБУ № 279 від 6 липня 2000 р. Такий резерв створюється для утворення джерел списання з балансу банку безнадійної заборгованості. Резерв формується КБ за всіма активними кредитними операціями за виключення бюджетних кредитів, кредитам у середині системи банку і кредитними операціями за фінансовим лізінгом. Резерв під стандартну заборгованість створюється за рахунок прибутку банку. Резерв під нестандартну заборгованість формується шляхом віднесення суми резерву на втрати банку. З метою створення резерву банк аналізує кредитний портфель і визначає ступінь ризику. З урахуванням класу позичальника і історією обслуговування боргу заборгованість за спеціальною шкалою відноситься до одній з п`яти груп ризику. Для визначення розміру резерву банк повинен ураховувати забезпечення кредиту та коефіцієнту ризику . Для цього із заборгованості за конкретною групою кредиту віднімається забезпечення, діференцоване в залежності від форми забезпечення і виду застави. Ураховуючи забезпечення, банк таким чином визначає чистий кредитний ризик .При цьому, із загальної суми кредиту віднімаються безумовні гарантії. Із суми заборгованості, яка залишилась, банк зобов`язаний створити резерв у розмірі, визначеним коефіцієнтом резервування, який складає: - стандартна - 2% від суми кредиту; - під контролем - 5% ; - субстандартна - 20% ; - сумнівна - 50% ; - безнадійна - 100% .