Каталог :: Таможенная система

Реферат: Таможенное дело

                 Зміст:                 
               Вступ.               
   I.Вихідні дані для проектування. 
   1.1. Основна нормативна база митної справи в Україні.
   а)Загальна документація........................11.
   б)Основні відомчі документи............................. 20
   в)Взаємодія митних органів з силовими структурами . .     ......... ....
26
   1.2. Характеристика вантажу........................29
   1.3 Характеристика судна.........................34
   1.4. Коротка характеристика і особливості роботи
   митниці оформлення........................38
   1.5. Коротка характеристика митного, що досліджується, 
   режиму.................................43
   1.6. Основні базисні умови постачання(CIF)................45
   II.Митний контроль. Визначення, задачі, функції, основні
     положення.
   2.1. Існуючі види митного контролю.Опис виду
   митного контролю для конкретного випадку.............52
   2.2. Документи, що подаються в митницю для оформлення вантажу,
   їх різновиди............................56
   III. Митне оформлення вантажів.
   3.1. Визначення країни походження вантажу. Як відбувається
   визначення країни походження, для чого митнику
   визначати країну походження...................63
   3.2. Вибір методики розрахунку митної вартості. Визначення 
   митної вартості. Існуючі методи розрахунку митної
   вартості...............................68
   3.3. Розрахунок митної вартості. Схема розрахунку............70.
   3.4. Розрахунок зборів..............................74
   3.5. Технологічна схема митного контролю і
   митного оформлення....................... 78
   IV. Висновки .Основні позитивні сторони і недоліки
     технології митного оформлення.................. 98
   Список літератури ...........................99
                 ВСТУП                 
   Митні заходи і митна політика існують відтоді, як існує сама
держава, оскільки навіть на ранніх етапах розвитку державності спостерігаються
             зовнішньоторгівельні зв'язки.             
У VIII - IX віках в зв'язку з розкладанням первісно - общинного ладу і появи
класів у племен Придністров'я з'явилася держава ранньофеодального характеру
під назвою Київська Русь (IX - XII у. в.)
Першими митними договорами, в період існування Київської Русі, можна вважати
договори князів Олега (911 р.) і Ігоря (945 р.) з Візантією.
Метою договору 911 р., укладеного після вдалого походу на Візантію, було
забезпечення безперешкодних і безпечних відносин в сфері торгівлі між обома
сторонами.
Наслідки військового походу позначилися і на змісті договору, в якому
київські торговці звільнялися в Візантії від сплати митних зборів.
І навпаки, в договорі 915 р., який був укладений після невдалого походу, були
введені серйозні обмеження для торговців з Київської Русі, і товар, що
перевищує вартістю 30 золотих, обкладався вивізним митом.
Після розпаду Київської Русі і виділенні України в окреме князівство з подальшим
приєднанням до Польсько-Литовської держави, що носила назву Річ Посполита,
зовнішньоторгівельні і митні відносини регулювалися Річчю Посполитою. Однак, в
період гетманства, Богдан Хмельницький зіграв велику роль в створенні митних
кордонів України. Зберігся універсал 1654 року, який доручав організувати митну
справу на кордонах України (турецької і московської) і встановив такси митних
оплат, так звані "індукти" з привізного товару.
З 1654 р. до 1917 р. Україна входила до складу Російської держави, пізніше
Російської імперії, і всі торгові відносини, що розвивалися на її території,
були підпорядковані відомствам держави. Пізніше митна політика почала
ускладнюватися в зв'язку з розвитком інституалізації і індустріалізації,
збільшенням об'єму товарообороту через митні кордони, що привело до
підвищеної уваги на митні території і кордони.
У зв'язку з розвитком контрабанди, появу якої відносять на початок XVII
століття, коли англійські купці, отримавши значні пільги від Російського
уряду в торгівлі, частину товарів вивозили контрабандним шляхом.
Указом Петра I в 1718 році була створена комерц-колегія, яка об'єднувала
фінанси, торгівлю і митну справу.
У зв'язку з прийняттям в 1724 році протекціоністського тарифу, відповідно до
якого мито різко зросло і одночасно вживалися заходи до закриття кордонів,
рівень контрабанди знову збільшився.
Ще в 1723 році, щоб перешкодити безмитному ввезенню і вивозу товарів, Петро I
видав указ, в якому говорилося: ". Вздовж всього польського кордону по
великих дорогах заснувати міцні застави, а між тих великих доріг малі дороги,
проїзди лісом зарубати, а де лісу немає, то ровами перекопати і дуже міцно
покарати, щоб ніхто ні для чого по оним за рубіж не їздив, і сліду не
прокладали, а об'їжджали би на згадані великі дороги, а для того із згаданих
застав, від однієї до іншої, мати роз'їзди, і якщо на таких заповідних
проїздах з'явиться слід, то тут дожидати, і хто проїде, того взяти і штрафувати
взяттям всього того, з чим взятий буде". [10]
У 1773 році були ліквідовані внутрішні митниці, митний збір, що становив 13%
митних прибутків, перекладений на прикордонні митні установи.
Враховуючи, що контрабандисти заподіюють значний збиток казні, в 1754 році
був встановлений інститут об'їждчиків, діючий в прикордонній смузі. Введення
інституту можна розглядати як початок охорони кордону в економічних
відносинах. З метою стимулювання служби об'їждчиків їм виплачувалася четверта
частина затриманого контрабандного товару, а донощики (інформатори)
отримували половину конфіскованих контрабандних товарів.
Серед всіх заходів щодо зниження масштабів контрабанди найбільш дійовим було
пониження митних зборів. Однак тарифи 1766 і 1782 років були значно знижені в
порівнянні з раніше встановленими, що не допомогло позбутися контрабанди. На
основі указу Катеріни II "Про заснування особливого митного ланцюгу і варти
для відвернення потаємного привезення товарів", підписаного в 1782 році, був
створений новий орган по боротьбі з контрабандою. Відповідно до положень
маніфесту була встановлена Митна прикордонна варта.
Однак, для забезпечення більш надійного захисту кордону, в 1811 році було
введене "Положення про улаштування Прикордонної козачої варти", підписане
військовим міністром Росії Барклаєм де Толлі. На кожні 150 кілометрів кордону
виділявся донський козачий полк. Службу козаки несли від Паланчена до ріки
Ягорлик, впадаючої в Дністер. Усього було виділено 11 донських козачих
полків.
Таким чином, кордони охоронялися в дві лінії. У першій охорону здійснювали
козачі команди, у другій - вільнонаймані митні об'їждчики.
Внаслідок реорганізації Митної прикордонної варти з вільнонайманих,
створювалися команди прикордонної варти з 10 об'їждчиків кожна. Кожна така
команда охороняла дільницю кордону протяжністю 15 верст.
Однак потрібно зазначити, що практика охорони кордону змішаним способом не
завжди виправдовувала себе. Серед козаків було багато зловживань, вони часом
потурали контрабанді, а в ряді випадків і самі займалися незаконним
провезенням товарів через кордон.
У зв'язку з тим, що відбувалося на кордоні до 1827 року, назріла необхідність
нової реформи в області захисту економічних інтересів Російської держави на
державному кордоні. І нарешті, 5 серпня 1827 року була встановлена нова Митна
прикордонна варта на твердих військових засадах з військовою організацією по
типу регулярної армії. Раніше створена митна варта була скасована. У 1832
році козачі полки також були відкликані з кордону і відправлені на Дон.
Відповідно до Карантинного статуту 1832 року Митна прикордонна варта була
перейменована і отримала назву "Прикордонна варта", перейменування було
підтверджене Височайшим указом 1835 року.
1 липня 1868 року Державна Дума Росії ухвалила постанову, що юридично
закріпила положення морської митної смуги. У ньому говорилося:
   1.   Простір смуги в три морських лінії від російського берега, як
на материку, так і на острові, признається морською митною смугою, в межах якої
всі, як росіяни, так і іноземні судна, підлягають нагляду російської митної
влади.
   2.   Всяке судно, російське або іноземне, яке увійде в морську митну
смугу, може бути піддане огляду Митною вартою, причому шкіпер судна
зобов'язаний на вимогу пред'явити як суднові, так і вантажні документи.
   3.   Всяке судно, що ввійшло в морську смугу, при підході до нього
судна під російським митним прапором, повинно зупинити хід. У разі невиконання
цього, митне судно робить по ньому холостий постріл, і якщо після цього все те
ж судно, що ввійшло в морську смугу, не зупиниться, то крейсер, повторивши
холості постріли, стріляє спершу по рангоуту (щоб збити вітрила і щогли), а
потім і по корпусу судна.
   4.   Переслідування судна, що не підкорилося вимозі крейсера в
морській митній смузі, може бути продовжене і за межами цього простору у водах
нейтральних.
Постанова передбачала створення морського крейсерства для нагляду за морською
митною смугою з метою недопущення в країну контрабандних товарів. Раніше, в
1837 році, був встановлений штат флотилії і вийшло в світ "Положення про
Балтійську крейсерську флотилію". Відповідно до положення флотилії,
підпорядковуючись Міністерству фінансів, вона одночасно входила в
Військово-морський флот країни. [10]
У 1864 році при Міністерстві фінансів був створений Департамент митних
зборів, який і керував митною справою в Росії аж до Жовтневої революції
1917 року.
Нова державна влада, що прийшла до керування країною внаслідок Жовтневого
перевороту, відмовилася від митної політики, що проводилася в дожовтневий
період, і ліквідувала існуючу в Росії систему митних органів.
Першим нормативним актом радянської влади в області митних відносин був
Декрет від 29 жовтня 1917 року "Про дозвіл на ввезення і вивіз товарів",
який встановив державний контроль за зовнішньоторгівельними операціями за
допомогою ліцензування: для експорту і імпорту товарів був потрібен дозвіл
НКТіП. [7]
На початку 1918 року відновив роботу Департамент митних зборів при
Наркоматі фінансів. 29 травня 1918 року РНК видала Декрет "Про розмежування
прав Центральної і місцевої Радянської влади по збиранню мита і про регулювання
діяльності місцевих митних установ". Цей Декрет був першим великим актом про
створення радянських митних установ.
12 листопада 1920 року РНК РРФСР видала Декрет "Про порядок прийому,
зберігання і видачу імпортних і експортних товарів". Згодом цей Декрет став
основою для Митного Статуту СРСР 1924 року.
·    23 лютого 1922 року був затверджений Митно-тарифний комітет (М
ТК), правовий статус якого уточнювався в Митному Статуті 1924 року і в Митному
кодексі 1928 року. Він був радно-координаційним органом. Його головними
задачами були не виконавчо - розпоряджувальна діяльність, а узгодження і
вироблення загальної концепції митно-тарифної політики. Також в його
компетенцію входили:
·    складання нових і зміна старих списків заборонених товарів;
·    розв'язання питань, що вносяться Митним управлінням по застосуванню
тарифів;
·    дозвіл скарг на рішення Митного управління з питань застосування
тарифів;
·    видача висновків по всіх проектах законів, торгових договорів,
конвенцій і угод, що стосуються митно-тарифної справи.
МТК грав важливу роль у виробленні митної політики і в управлінні митною
справою. З переходом на початку 30-х років до адміністративних методів
регулювання зовнішньої торгівлі і з реорганізацією зовнішньоекономічних
органів, роль МТК помітно знизилася. До 1964 року цей орган фактично перестав
функціонувати і в 1964 році припинив своє існування.
Декрет РНК від 31 березня 1922 року затвердив Тимчасове положення про місцеві
митні установи, згідно якому Наркомат зовнішньої торгівлі складав перелік
митних округів.
   Державне митне управління (ДМУ) керувало митними установами, які
поділялися на митниці першого, другого і третього розрядів і митні пости. У
1922 році ДМУ об'єднувало 283 місцеві митних установи (134 митниці, 149
митних постів), восьми округів, що входили до складу: Петрозаводського,
Західного, Українського, Південного, Закавказського, Туркестанського,
Семіпалатинського, Сибірського і двох дільниць - Петрозаводської і Кримської.
У системі митних органів в 1922 році працювало 4850 чоловік.
Митниці першого розряду засновувалися при залізничних станціях і в портах з
великим вантажообігом; другого розряду - в невеликих портах на ріках і
озерах, а також на шосейних дорогах; третього розряду - на грунтових дорогах.
Оформлення експортно-імпортних вантажів, а також контроль за переміщуваним
через кордон майном здійснювали митниці першого і другого розрядів. Митниці
третього розряду мали право на вказані дії, якщо це не вимагало спеціальної
технічної експертизи. Митні пости займалися тільки пропуском пасажирів,
багажу і ручної поклажі, а також листами міжнародних поштових відправлень.
До 1932 року митна справа загалом і митний контроль зокрема перестали грати
важливу роль в регулюванні експортно-імпортних операцій. У 1932-1937р. р. був
налагоджений прискорений пропуск через кордон вантажів суспільного сектора і
централізований розрахунок по митних зборах на ці вантажі, в зв'язку з чим
скоротилося число митних службовців. Наприклад, апарат співробітників
Московської, Ленінградської і Одеської митниць, що нараховував по 800-1000
чоловік, був скорочений в кожній з них в 6 - 8 разів. [11]
Указом Президента Верховної Ради СРСР від 5 травня 1964 року був затверджений
новий Митний кодекс з дуже незначними змінами, що проіснував аж до
середини 80-х років.
У період з 1986 до 1991 р. р. митна система виділилася в окрему галузь
державного управління, але її функції практично залишилися незмінними і
полягали в контролі за дотриманням монополії держави на зовнішню торгівлю.
У 1991 році після розпаду СРСР перед Україною стала задача визначення своєї
самостійної митної політики, створення власної митної системи і здійснення
митного регулювання на своїй території, зміцнення митного кордону.
Все це зумовило в числі першочергових заходів створення власних норм по
регулюванню відносин, виникаючих в зв'язку і з приводу переміщення товарів і
інших предметів через митний кордон України, які відповідали б міжнародним
митним стандартам і правилам.
Певною мірою цим вимогам відповідають норми, що містяться в прийнятому 12 грудня
1991 року Митному кодексі України і 5 лютого 1992 року Законі "Про
єдиний митний тариф". Ці акти були базовими для подальшого розвитку митного
права.
Однак інтеграція України в світову економічну спільноту, що почалася з
підписання в 1992 році з Молдавією і в 1995 році з Росією угод про співпрацю
прикордонних областей, викликала необхідність зміцнення співпраці митних
органів України з міжнародними організаціями.
                РОЗДІЛ  I                
       1.1. Основна нормативна база для проектування.       
Державна незалежність України визначається багатьма чинниками, такими, як:
зовнішня і внутрішня політика, міжнародні політичні і торгові відносини,
національна програма стимулювання вітчизняного виробництва. Українська
програма підтримки вітчизняного товаровиробника передбачає стимулювання
національних підприємств на зовнішніх торгових ринках. Істотно впливають на
зміст національних актів, які регулюють зовнішню торгівлю України, світові
торгові угоди, конвенції, домовленості, правила і багатосторонні договори в
міждержавних партнерських відносинах. Окремим чинником, який регулює
відносини з країнами світової співдружності, є митне законодавство України.
За час, який пройшов з дня проголошення незалежності нашої держави,
напрацьований певний пакет законодавчих, державних актів і відомчих
документів, що стосуються митного регулювання торгових відносин з іншими
країнами світу. Управлінське рішення, направлене на зовнішню торгівлю,
повинно мати свої особливості, де базисом виступають аспекти державного
регулювання зовнішньоторгівельної діяльності. Митні органи реалізовують в
життя державну зовнішньоторгівельну політику способами тарифного і
нетарифного регулювання. Торгові плани реалізовуються на зовнішніх ринках
шляхом укладення відповідних зовнішньоторгівельних договорів (контрактів),
які складають матеріальну основу здійснення експортно-імпортних операцій.
Зовнішньоекономічна політика, як основа правового забезпечення міжнародної
торгівлі будь-якої країни, формується з трьох основних взаємопов'язаних
складових, якими є особливості національної зовнішньоторгівельної політики
держави, національні форми і інструменти реалізації зовнішньої торгівлі.
Взаємозв'язок особливостей, форм і інструментів реалізації
зовнішньоекономічної політики держави представлено на мал. 1.1.1 Ця галузь
права повинна забезпечувати здійснення проведення Україною своєї самостійної
митної політики, направленою як на інтеграцію в світову економічну спільноту,
так і на захист вітчизняних економічних інтересів.
У середині 90-х років митне право України все більше і більше починає грати
роль в боротьбі з організованою міжнародною злочинністю, в попередженні
наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю, в захисті культурно-історичного
досягнення. Разом з тим, в той час, реалізація задач по вдосконаленню митної
політики держави і розробці державної концепції митної справи на Україні
багато в чому стримувалася через відсутність серйозних теоретичних розробок,
численних проблем митного права України, а підготовка кваліфікованих фахівців
митного контролю - через відсутність належних підручників і учбових
посібників, в яких були б відображені організаційно-правові основи митної
справи в Україні, розкриті прийоми, форми методи митного контролю і дані
науково – обґрунтованих рекомендацій по боротьбі з контрабандою і порушеннями
митних правил.
Аналіз законодавства України, що діяло тоді, і практики його застосування
дають можливість зробити висновок про те, що ця галузь українського права,
вже тоді, в початковому етапі свого розвитку, переслідувало дві групи цілей:
   1.  Економічні. У їх числі чисто фіскальні, тобто поповнення
прибуткової частини бюджету країни, і регулятивні. Свій регулюючий вплив на
економіку митний механізм здійснює митними тарифами, а так само заборонами,
обмеженнями, ліцензуванням, квотуванням експорту і імпорту. Регулювання
покликане: а) стимулювати розвиток національної економіки; б)захищати
український ринок; в) залучити іноземні інвестиції; г) забезпечити виконання
зобов'язань перед іншими державами, міжнародними союзами, а також сприяти
досягненню інших цілей по політичній і економічній стабілізації України.
   2.  Захисні, тобто захист економічної, санітарної безпеки країни,
захист громадського порядку, здоров'я населення, культурних цінностей. Названим
цілям служать всі основні компоненти митної справи: митна служба, митна
діяльність, митна політика та ідеологія.
Протекціонізм і лібералізм - це основні форми реалізації
зовнішньоторгівельної політики держави, які об'єднують законодавче
забезпечення національної зовнішньої торгівлі і напрацьовану світову практику
з уніфікації торгівельного досвіду. Протекціонізм, передусім, направлений на
стимулювання розвитку національної економіки шляхом надання відповідних
переваг національним товаровиробникам і виробництва певних бар'єрів для
проникнення іноземних конкурентів на внутрішній ринок. Головне завдання
протекціонізму - стимулювання і підтримка вітчизняного експорту.
Лібералізація зовнішньоторгівельної політики держави виражається в
поступовому скасуванні обмежень у зовнішній торгівлі, зниженні ставок
імпортного і експортного мита і надання істотних тарифних пільг відносно
імпортних товарів, які виготавляються в країнах, що розвиваються.
   

Зовнішньоторгівельна політика государства (ВТПГ)

Малюнок 1.1.1 Взаємозв'язок особливостей, форм і інструментів реалізації зовнішньоекономічної політики держави. Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі займають центральне місце в системі реалізації державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тарифне регулювання зовнішньої торгівлі комплексно впливає на розміри сум мита, що нараховуються на товари, які є об'єктом експортно-імпортних операцій. Нетарифне регулювання - другий основний інструмент регулювання зовнішньоторгівельної політики держави. Способи нетарифного регулювання, на перший погляд, не мають такого істотного впливу на зовнішню торгівлю, як тарифи, але в зв'язку зі своєю національною приналежністю і особливостями використання вони стають регулюючим чинником при імпорті та експорті. Нетарифні обмеження є комплексом національних адміністративних заходів, які нерідко не пов'язані безпосередньо із зовнішньою торгівлею. Але виконують функцію регулювальника експортних і імпортних операцій. Митні органи України при проведенні митної політики вирішують слідуючі головні задачі: a) захист економічних інтересів; b) контроль за дотриманням законодавства України про митну справу; c) забезпечення виконання зобов'язань, витікаючих з міжнародних договорів України відносно митної справи. d) використання коштів митно-тарифного і внетарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів; e) вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, переміщуваних через митний кордон України; f) комплексний контроль спільно з Національним банком України за валютними операціями; g) здійснення заходів що до захисту інтересів споживачів товарів і дотриманню учасниками зовнішньоекономічних зв'язків, державних інтересів на зовнішньому ринку за участю Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків України; h) створення сприятливих умов для прискорення товарообороту і пасажиропотоку через митний кордон країни; i) боротьба з контрабандою і порушеннями митних правил; j) співпраця з митними органами і іншими органами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями з питань митної справи; k) ведення митної статистики. Митні органи виконують слідуючі основні функції: 1. Беруть участь в розробці митної політики держави та в її реалізації. 2. Забезпечують дотримання законодавства, контроль за виконанням якого покладений на митні органи; вживають заходів по захисту прав і інтересів громадян, підприємств, установ і організацій при здійсненні митної справи. 3. Забезпечують в межах своєї компетенції економічну безпеку держави, що являється економічною основою суверенітету держави. 4. Захист економічних інтересів держави. 5. Застосовують засоби митного регулювання торгово-економічних відносин. 6. Стягують митні збори, податки та інші митні платежі. 7. Беруть участь в розробці заходів економічної політики відносно товарів, переміщуваних через митний кордон держави, реалізовують ці заходи. 8. Забезпечують дотримання дозвільного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон держави. 9. Ведуть боротьбу з контрабандою, порушеннями митних правил і податкового законодавства, що відноситься до товарів, переміщуваних через митний кордон держави, кладуть край незаконному обігу через митний кордон держави наркотичних засобів, зброї, предметів художнього, історичного і археологічного надбання, об'єктів інтелектуальної власності, видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, інших товарів, а також сприяють в боротьбі з міжнародним тероризмом і перетині незаконного втручання в аеропортах в діяльність міжнародної цивільної авіації. 10. Здійснюють і вдосконалюють митний контроль і митне оформлення, створюють умови, сприяючі прискоренню товарообігу через митний кордон держави. 11. Ведуть митну статистику зовнішньої торгівлі і спеціальну митну статистику. 12. Ведуть товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності. 13. Сприяють здійсненню заходів по захисту державної безпеки, громадського порядку, моральності населення, життя і здоров'я людини, захисту тварин і рослин, охороні навколишнього природного середовища, захисту інтересів вітчизняних споживачів товарів, що ввозяться. 14. Здійснюють валютний контроль в межах своєї компетенції. 15. Забезпечують виконання міжнародних зобов'язань держави в частині, що стосується митної справи; беруть участь в розробці міжнародних договорів, що торкаються митну справу; здійснюють співпрацю з митними та іншими компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями, що займаються питаннями митної справи. 16. Проводять науково-дослідні роботу і консультування в області митної справи; здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців в цій області для державних органів, підприємств, установ і організацій. 17. Регулюють єдину фінансово-господарську політику, розвивають матеріально-технічну і соціальну базу митних органів, створюють необхідні умови праці для працівників цих органів. Виходячи з того, що митна справа це явище не одновимірне, тут завжди можна побачити два аспекти - внутрішній і зовнішній. Згідно цьому потрібно зазначити два принципово важливих положення: 1. Виходячи з свого суверенітету держава зберігає повну свободу в тому, що стосується дозволу, обмеження, заборони і взагалі, регулювання в тій або іншій формі ввезення в країну або вивозу з неї товарів та інших предметів відповідно до основних принципів зовнішньоторгівельної політики, найважливішою складовою частиною якої і є митна політика. 2. Разом з тим держава, встановлюючи той або інший митний режим, не може не рахуватися з загальнопризнаними принципами і нормами міжнародного права (що, зрештою, так само витікає з доктрини поваги суверенітету всіх держав). Для митної сфери має особливе значення принцип недискримінації в міжнародних економічних відносинах і в міжнародній торгівлі, згідно з яким кожна держава в праві чекати від інших держав надання їй таких умов, які були б для всіх рівними. У світлі сказаного про роль і значення митної політики і митної сфери загалом цілком логічним і закономірним являється те, що в першому ж на шляху до незалежності України документі - "Декларації про державний суверенітет" від 16.07.1990р. серед найважливіших пунктів програми державного будівництва сформульовано положення про створення власної митної системи України. Нині, після років незалежності, Митна служба України, створена в 1991 році (Державний митний комітет України), реорганізована на основі Указу Президента від 29.11.96 року в Державну митну службу України, являє собою розгалужену, багатофункціональну структуру, що органічно вписується в економічну систему молодої держави часів незалежності. Це 55 митниць, майже 200 митних постів і вже близько 20 000 працівників митниці. І все ж, основним документом, що визначає порядок роботи митної служби України є Митний кодекс, який був прийнятий 12.12.91. Однак, з точки зору міжнародних правових норм і враховуючи внесення багатьох змін в митне законодавство України, було прийняте рішення про створення нового Митного кодексу. Його розробка ведеться доволі тривалий час, тобто з травня 1996 року. У грудні 1998 року Верховна Рада України розглянула внесений Кабінетом Міністрів України проект Митного кодексу, який був прийнятий 228 голосами у першому читанні за виключенням ряду положень. Крім вищеперелічених існує ряд нормативних актів, регулюючих розвиток митної справи в Україні, до них відносяться: - Укази Президента - Постанови КТУ - Накази ДМСУ Істотно впливають на зміст національних актів, які регулюють зовнішню торгівлю України, світові торгові угоди, конвенції, домовленості, правила і багатосторонні договори про міждержавні партнерські відносини. 1.1.1. Коротка характеристика загальної документації. Митний кодекс України Митний кодекс України (МКУ) був прийнятий Верховною Радою України 12 грудня 1991 року і введений в дію з 1 січня 1992 року. Він визначає принципи організації митної справи в Україні з метою створення умов для формування ринкової економіки і зростання активності зовнішньоекономічної діяльності на основі єдності митної території, митних правил і митних зборів. Кодекс, направлений на забезпечення дотримання митними, іншими державними органами, суб'єктами зовнішньоекономічної і господарської діяльності, а також громадянами прав і обов'язків в області митної справи. Закон України "Про митну справу в Україні" Цей Закон був прийнятий Верховною Радою України на початку 1991 року. Відповідно до Декларації про державний суверенітет України закон визначає правові основи організації митної справи в УРСР, орієнтований на формування загального торгового простору і митних союзів з радянськими республіками і іноземними державами. Після розпаду СРСР і створення суверенної держави Україна в цей Закон були внесені поправки Законом від 28 січня 1994 року "Про внесення змін і доповнень в деякі законодавчі акти України з митних питань". Закон "Про митну справу в Україні" регулює питання про митну територію і митний кордон. Кордони митної території вважаються митним кордоном, а митний кордон співпадає з державним кордоном України. Також цей Закон визначає: · функції митних органів України; · основні питання прийняття на службу до митних органів України; · питання обкладення митом товарів і інших предметів, переміщуваних через митний кордон; · питання митного законодавства і міжнародних договорів України. Указ Президента України "Про державну митну службу України" від 29 листопада 1996 року Указ Президента України "Про державну митну службу України" від 29 листопада 1996 року був створений з метою посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та іншими порушеннями митного законодавства. Згідно з цим Указом на базі Державного митного комітету була створена Державна митна служба України, основними задачами якої були визначені: а) захист економічних інтересів України і сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності; б) контроль за дотриманням митного законодавства України; в) удосконалення митного контролю, митного оформлення і оподаткування товарів і інших предметів, переміщуваних через митний кордон; г) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу і збільшення пасажиропотоку через митний кордон України; д) виконання з участю зовнішньоекономічних зв'язків, заходів по захисту інтересів споживачів товару і дотриманню учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку; е) боротьба з контрабандою, здійснення заходів для запобігання порушенням митних правил. Для боротьби з контрабандою наркотиків, підакцизних товарів, зброї, вибухівки, культурних і історичних цінностей, здійснення контролю за енергоносіями, іншими товарами і транспортними засобами створити Центральну енергетичну митницю, а в зоні діяльності регіональних митниць - відділення по боротьбі з контрабандою і порушеннями митного законодавства, підпорядковані Державній митній службі України. Останні зміни були внесені в Указ 23 березня 1998 року. Закон України "Про єдиний митний тариф" Закон "Про єдиний митний тариф" був прийнятий 5 лютого 1992 року. Сферою дії даного Закону є єдина митна територія України. Єдиний митний тариф - це систематизований перелік ставок мита, яким обкладаються товари і інші предмети, які ввозяться на митну територію. Закон складається з 4 розділів і 26 статей. У 1 розділі обумовлені: сфера дії закону; його мета; органи, регулюючі митно- тарифну політику України. У 2 розділі розглядаються види мита; процедури використання спеціального антидемпінгового і компенсаційного мита; нарахування і оплата мита і визначення країни походження товару. У 3 розділі обумовлені випадки, коли вантажі або транспортні засоби звільняються від оплати мита; тарифні преференції; умовно-безмитне ввезення і вивіз, повернення мита. У 4 розділі мова йде про правила використання міжнародних договорів, укладених Україною. 1.1.2. Коротка характеристика основних відомчих документів. Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів в митниці призначення Це Положення затверджене Наказом №771 Державної митної служби України від 8 грудня 1998 року. Воно складається з 8 розділів. 1- й розділ. У ньому викладена мета положення; визначення термінів, що використовуються в положенні; правила перевезення товарів і негабаритних вантажів; обов'язки інформаційно-аналітичного митного управління Державної митної служби України; на кого лягає обов'язок по заведенню справи при порушенні митних правил. 2- й розділ. У ньому обумовлений термін доставки вантажу; випадки, при яких вантаж не може бути доставлений на митницю призначення вчасно (форс-мажорні обставини); правила продовження терміну доставки. 3- й розділ. У ньому перераховані правила надання вантажної митної декларації і розміщення вантажної митної декларації після прийняття вантажу митницею призначення, в режимі експорту. 4- й розділ. У цьому розділі вказані правила використання попередньої акцизної вантажної митної декларації і попередньої вантажної митної декларації для товарів, переміщуваних в режимі імпорту на території України, для особливих видів товарів; правила використання попереднього повідомлення у випадках перевезення вантажів, на які не складають попередню акцизну вантажну митну декларацію і попередню вантажну митну декларацію. 5- й розділ. Тут обумовлені правила заповнення вантажної митної декларації при переміщенні вантажу в режимі транзиту; перелік інформації, що передається в митницю, після пропуску вантажу. 6- й розділ. Правила проведення контролю за доставкою товарів, які переміщаються між митницями на митній території України. 7- й розділ. У ньому позначені правила для зміни митного режиму, якщо виникає така необхідність, або переадресація товару, а також документи, що видаються при зміні режимів. Положення про вантажну митну декларацію Це Положення затверджене Кабінетом Міністрів України від 9 червня 1997 року №574. Воно визначає форму вантажної митної декларації і встановлює порядок її подачі, оформлення і використання. Перераховані випадки, при яких митні органи не приймають вантажну митну декларацію для оформлення. У разі прийняття вантажної митної декларації для оформлення, їй привласнюється реєстраційний номер і робиться запис в журналі обліку вантажних митних декларацій. Також перераховані пункти, необхідні для занесення в журнал обліку вантажних митних декларацій. Крім вищепереліченого, в даному Положенні вказуються правила оформлення вантажної митної декларації, кількість примірників; перераховані товари, на які необхідно заповнення вантажної митної декларації; мова, на якій заповнюється вантажна митна декларація; а також розділення листів вантажної митної декларації, які оформлюються в різних відділах митних органів. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації Дана інструкція затверджена Указом Державної митної служби України від 9 липня 1997 року за №307 і визначає загальний порядок заповнення граф вантажної митної декларації. У 1-у розділі описані правила використання вантажної митної декларації; використання зворотної сторони вантажної митної декларації або додаткового листа або специфікації; моменти визначення митної вартості; розрахунок витрат на транспортування. У 2-у розділі описані призначення граф вантажної митної декларації; хто повинен їх заповнювати; що необхідно вказувати у кожній графі. Порядок заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивозу), митного складу, магазину безмитної торгівлі Цей Наказ затверджений 30 червня 1998 року Державною митною службою України за №380. Складається з 8 розділів. У 1-у розділі розглянутий порядок заповнення граф вантажної митної декларації в залежності від митного режиму. У 2-у розділі розглянутий порядок заповнення граф вантажної митної декларації при митному режимі експорту. У 3-у розділі - порядок заповнення граф вантажної митної декларації в режимі імпорту. У 4-у розділі - порядок заповнення граф вантажної митної декларації в режимі транзиту. У 5-у розділі - порядок заповнення граф вантажної митної декларації в режимі тимчасового ввезення (вивозу). У 6-у розділі - порядок заповнення граф вантажної митної декларації в режимі митного складу. У 7-у розділі - порядок заповнення граф вантажної митної декларації при декларуванні товарів, які переміщуються через магазини безмитної торгівлі. У 8-у розділі - порядок заповнення граф вантажної митної декларації при митному оформленні запасів, призначених для вживання. Взаємодія митних органів з силовими структурами. Згідно статей 16 і 17 Митного кодексу України митні органи взаємодіють з підприємствами і громадянами, а також з різними правоохоронними органами. Взаємодія з правоохоронними органами. У разі виявлення під час митного контролю ознак злочину (що не відносяться до контрабанди), митниця повідомляє дані органам попереднього слідства. У свою чергу правоохоронні органи повідомляють митниці факти про порушення митних правил. Така взаємодія здійснюється на декількох рівнях. На вищому рівні голова ДМСУ бере участь в роботі координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, який утворений відповідно до указу президента від 30.12.94 р. По цьому указу на Координаційний комітет покладаються наступні задачі: а) координація роботи по боротьбі з організованою злочинністю; б) організація контролю законодавства України з питань боротьби із злочинністю, корупцією, захист прав громадян і юридичних осіб; в) об'єднання зусиль державних органів і громадських організацій по усуненню причин злочинних виявів; г) розробка пропозицій по попередженню корумпованих зв'язків держслужбовців і посадових осіб; д) організація співпраці по боротьбі з організованою злочинністю з відповідними органами іноземних держав міжнародних організацій; е) підготовка повідомлень про стан злочинності в Україні. На рівні регіональних митниць діє закон України “Про організаційно-правові основи по боротьбі з організованою злочинністю”. Згідно з цим законом митні органи взаємодіють з МВС, СБУ, Нацбанком, державним комітетом з охорони державного кордону та іншими організаціями. Митниця взаємодіє з іншими організаціями, що не являються правоохоронними, але володіють значними повноваженнями і контрольними функціями. Взаємодія митних органів з СБУ. Мета взаємодії митних органів з СБУ: підвищення ефективності в попередженні і розкритті злочинів в сфері ЗЕД. Попередження незаконного ввезення або вивозу наркотичних засобів, сильнодіючих отруйних речовин, боєприпасів і зброї. Виявлення причин і умов, які сприяють даним правопорушенням. Основні напрями взаємодії: розробка і проведення спільних заходів щодо розкриття злочинів в сфері ЗЕД, обмін інформацією про наміри та спроби незаконного переміщення через кордон наркотиків, зброї і т.д., а також про джерела їх переміщення через митний кордон. Здійснення спільних заходів і документальне фіксування фактів злочинної діяльності. Внесення у відповідні інстанції спільних пропозицій для усунення причин і умов, які сприяють злочинній діяльності на кордоні. Повноваження СБУ при взаємодії з митними органами: інформує митні органи про можливі канали ввезення, вивозу предметів контрабанди, способів і маршрутів їх переміщення; оперативний супровід постачання наркотичних засобів, що контролюється, і зброї; інформує митні органи про осіб що підозрюються в причетності до контрабанди і незаконних способів ЗЕД; направляють інформацію про факти підготовки переміщення через митний кордон предметів контрабанди, а також про нові методи укриття предметів контрабанди. Взаємодія митних органів з прикордонними військами. При виконанні своїх функцій в пунктах пропуску через митний кордон і за межами цих пунктів державні органи взаємодіють з метою виявлення і затримки порушників кордону з нелегальною еміграцією і іншими правопорушеннями на кордоні. Основні напрями взаємодії: 1. Розробка і виконання узгоджених заходів по попередженню, виявленню і розкриттю організацій нелегальної еміграції, контрабандних переміщень через кордон товарів та інших предметів. 2. Розслідування і розкриття злочинів в сфері ЗЕД, розшук і затримання карних злочинців. 3. Обмін інформацією про порушення і спроби порушення кордону, про джерела і канали незаконного переміщення валюти, сировини, промислових виробів, сільгосппродукції, товарів народного споживання, культурних та історичних цінностей, крадених автомобілів. 4. Внесення у відповідні інстанції пропозицій по усуненню причин, які сприяють здійсненню порушень законодавства про митний кордон, а також внесення змін і доповнень в чинне законодавство України. 5. Узагальнення результатів і розробка нових форм взаємодії. Взаємодія митних органів з органами прокуратури. Прокуратура виконує загальний нагляд за повним і точним виконанням законодавства всіма міністерствами і відомствами, органами державного і господарського управління, в тому числі і органів митниці. Оскільки підрозділи по боротьбі з контрабандою і порушенням митних правил являють собою органи дізнання, то прокуратура виконує нагляд за діяльністю даних підрозділів. Взаємодія митних органів з органами МВС. Органи міліції, згідно із законом, мають право оглядати багаж пасажирів повітряних, морських, річкових і інших суден, органи міліції тісно взаємодіють з митними органами, так як на них покладене проведення схожих обов'язків. Міліція має право безперешкодно входити в будь-який час на територію і приміщення підприємства, організації, в тому числі і митниці і оглядати їх з метою припинення злочинів. 1.2. Характеристика вантажу. Мандарини - тропічний фрукт - відноситься до категорії швидкопсувних вантажів. Мандарини можуть бути пред'явлені до перевезення морем в необробленому вигляді (“живий” вантаж), в якому безперервно відбуваються біохімічні і фізіологічні процеси. Інтенсивність цих процесів залежить від самого вантажу і від зовнішнього навколишнього середовища, також впливу температури, вогкості, світла. З підвищеною температурою посилюється активність біохімічних процесів у вантажі. Збільшення вогкості в порівнянні з нормативною викликає конденсацію вологи на поверхні вантажу і створює умови для розвитку мікроорганізмів, а зменшення вогкості нижче встановлених меж приводить до інтенсивного випаровування вологи з вантажу. Світло також грає істотну роль в розвитку біохімічних процесів в швидкопсувних вантажах. Під впливом сонячних променів фрукти висушуються, втрачають первинну форму, колір і якість. Плодовоовочеві вантажі найбільш схильні до впливу бактерій і плісняви. Зокрема, на мандарини діє чорна гнилизна. Найбільш активно всі мікроорганізми розвиваються при температурі від +10 до +25°С. Ступінь біологічної активності вантажу, район перевезення визначають вимоги до його упаковки. Упаковка мандарин повинна відповідати стандартам, при экспортно - імпортних перевезеннях, умовам продажу вантажу, оговорених вантажовласником і вантажоодержувачем. Для упаковки мандарин використовуються напівящики з прорізами. Короткострокове зберігання вантажів в порту допускається тільки в спеціалізованих або спеціально пристосованих складах. Склади повинні бути сухими, чистими, обладнані примусовою або природною вентиляцією, здатною здійснити п'ятикратний повітрообмін протягом години. У зимовий період склади повинні опалюватися. Відносна вогкість повітря повинна бути в межах 80 - 90%. На складах повинні бути термографи, гігрографі і психрометри з розрахунку по одному на 100 кв. м. складу.

Температура повітря на складі

°С

Відносна вогкість повітря

%

Швидкість руху повітря

м/сек

К-ть свіжого повітря, що вводиться в трюм
+8 +9900,303
Висота укладання повинна бути не вищою за 20 напівящиків, укладених на подтоварники висотою до 15 см. Між штабелями потрібно залишити достатні проходи для циркуляції повітря. Також необхідна наявність маркіровки. Маркіровка буває товарна, відрпавницька, транспортна, спеціальна. Товарна наноситься на внутрішні упаковки виробником товару. Цією маркіровкою позначають назву, тип, сорт, артикул або колір товару, дату випуску і номер стандарту, знак якості і т.д. Товарна маркіровка призначена для товарних організацій і покупців. Відправницька маркіровка наноситься на зовнішній тарі відправником до пред'явлення вантажу до перевезення. Вона повинна містити наступні дані: 1. У чисельнику - номер місця і знаки відправника; в знаменнику - число місць в даній партії вантажу. 2. Найменування відправника. 3. Назва пункту відправлення. 4. Назва пункту призначення. 5. Найменування одержувача. У змішаному повідомленні також повинен бути вказаний пункт перевалки. Транспортна маркіровка наноситься на транспортній тарі портом або станцією відправлення незалежно від відправницької маркіровки. У чисельнику проставляється порядковий номер, за який відправка була прийнята до перевезення по книзі відправника, а в знаменнику - число місць даної відправки. Спеціальна маркіровка, що наноситься на вантажні місця відправником, попереджає про особливі властивості вантажного місця, що міститься або про спосіб поводження з вантажем в дорозі. Спеціальна маркіровка є як би посібником для складських працівників, портових робітників і суднової адміністрації, що визначає, де і як можна складати вантажі і як треба поводитися з ними при перевезенні. Маркіровка імпортних вантажів відрізняється від маркіровки вантажів всередині країни. Її наносить вантажовідправник на транспортній тарі. Вона повинна містити наступні дані: 1. Скорочене найменування імпортера. 2. Номер замовлення і транспортний номер. 3. У чисельнику - порядковий номер; в знаменнику - кількість місць даної партії. 4. Маса брутто і нетто. МАЛ. 3. Порядок розташування маркіровки. 1 манипуляційні знаки; 2 допустимі попереджувальні написи; 2 число вантажних місць в партії вантажу; порядковий номер всередині партії; 3 найменування вантажопоручителя і пункту призначення; 4 найменування пункту перевантаження; 6 транспортна маркіровка (написи транспортних організацій); 7 об'єм вантажного місця; 8 габаритні розміри вантажного місця; 9 маса брутто; 10 маса нетто; 11 країна виробник; 12 пункт відправлення; 13 вантажовідправник. 1.3. Характеристика судна. При перевезенні плодовоовочевих вантажів на рефрижераторних судах загальноприйнятим методом термічної обробки свіжих фруктів, ягід і т.д. являється охолоджування їх до температури, при якій ускладнюється життєдіяльність і розвиток мікроорганізмів. Мандарини перевозять тільки на судах з повітряним охолодження, незважаючи на це, прокладки вміщують через кожний ярус. Необхідно, щоб між поверхнею штабеля і підволоком залишалася відстань не менше, як 15см., а при перевезенні на судах з батарейним охолоджуванням - не менше, як 30 см. При розміщенні вантажу плодів і овочів в трюмах потрібно враховувати наступні міркування: в одному вантажному приміщенні допускається спільне перевезення тільки тих видів плодів, режим транспортування яких однаковий; сумісне перевезення з іншими вантажами допускається тільки в тому випадку, якщо плоди не впливають на них шкідливо або навпаки. Значна частина перевезень фруктів і овочів (30 - 35%) здійснюється на рефрижераторних судах, що мають спеціальне обладнання (систему примусової вентиляції і систему трюмного кондиціонування). У останні роки спостерігається інтенсивний розвиток рефрижераторного флоту. Крім рефрижераторних суден, значна частина морських транспортних судіен має рефрижераторні приміщення. У останні роки будуються, в основному, універсальні судна для перевезення будь-яких рефрижераторних вантажів. Рефрижераторні судна будуються, як правило, 2-х, 3-х палубні. Часто трюми розділяють на відсіки вказаної висоти легкими металевими або дерев'яними платформами. Якщо я перевозю партію вантажу - 20т. (тобто мала партія, неповне завантаження судна), існує імовірність псування вантажу при взаємодії з іншим вантажем або довге очікування спеціалізованого судна для перевезення швидкопсувних вантажів, тому мені зручніше перевозити вантаж в спеціалізованому контейнері. Спеціалізовані контейнери по родах вантажів діляться на рефрижераторні, ізотермічні, що вентилюються, для навалювальних вантажів, для скраплених газів, для особливо крихких вантажів, для автомашин без тари, для живої худоби. Рефрижераторні контейнери дозволяють перевозити швидкопсувні вантажі на не рефрижераторних судах. Ці контейнери можна розділити на два типи: · Автономні: 1) з подвійними стінками, між якими закладають сухий лід (ізотермічні); 2) обладнані холодильним агрегатом, енергетичне постачання якого здійснюється акумуляторами, вмонтованими в корпус контейнера; · суднові - з холодильним агрегатом, живлення якого енергією забезпечує суднова електростанція. Свій вантаж (мандарини) я перевожу з порту Сантус в Ільічівськ. Мандарини рекомендується при тривалих переходах перевозити на рефрижераторних суднах. Але оскільки у мене невелика партія вантажу (всього 20 т.), то мені немає сенсу фрахтувати судно, оскільки треба буде довго чекати, поки воно завантажиться цілком. Тому мені вигідніше буде навантажити мандарини в ізотермічний контейнер і потім навантажити цей контейнер на будь-яке універсальне судно, прямуючому в попутному напрямі. У даному напрямі слідують судна: “Капітан Сахаров”, “Архангельськ”, “М.Жуков” і “Андижан”. У табл. 1 приведені характеристики суден, по яких я буду проводити вибір. Таблиця 1.3.1

Характеристика судна

Озна-чення

Розмір-ність

Тип судна

“Кап. Саха-ров”

“Архан-гельск”

“М. Жуков”

“Анді-жан”

Довжина

Lmax

м130139,4136,76104,2
ШиринаBм20,217,6817,8414,43
Висота бортуHм11,88,710,47,9
Максимальна осадка

Tmax

м8,917,837,56,58
Осадка порожнім

Tпор

м3,313,193,072,77
Дедвейт

Dw

т12481829077004375
Вантажопід’ємність

Dч

т11010677766673959
Вантажомісткість

Wк

Т1712313751106505635
Швидкість грузуV

Вузли

16,914,416,414,1
Швидкість в балласті

Vб

Вузли18,715,416,6914,7
Собівартість на ходу

Cx

Грн./дб4930485048004100
Собівартість на стоянці

Cст

Грн./дб4900445044003600
Провівши попередній аналіз даних по судах, я прийшла до висновку, що судна “Архангельськ” і “Андіжан” мені не підходять, тому що у них досить маленька швидкість і великі витрати на утримання. Далі розглянемо два судна, що залишилися, більш детально. Для того, щоб вибрати одне з суден, порівняємо витрати на транспортування: Rx=Cx*t=Cx*L/V (1) Де Cx - собівартість утримання судна на ходу L - відстань між портом Сантус і Іллічівськ V - швидкість судна з вантажем Rx(К.С.) = 4930*6519/16.9 = 1 901 696,5грн. Rx(Ж) = 4800*6519/16.4 = 1 908 000 грн. Порівнявши отримані дані, я прийшла до висновку, що мені вигідніше використати судно “Капітан Сахаров” через те, що у нього менше собівартість утримання судна на ходу, більше швидкість. Також на судно “Капітан Сахаров” можна навантажити і контейнер, так як це універсальне судно. Для перевезення використовується ізотермічний контейнер. Ізотермічний контейнер - це контейнер, у якого стінки, підлога, дах і двері покриті теплоізоляційним матеріалом або виготовлені з теплоізоляційного матеріалу, що обмежує теплообмін між внутрішнім об'ємом контейнера і навколишнім середовищем, і який здатний підтримувати заданий температурний режим. Порядок вантаження і вивантаження судна. У морських портах контейнери перевантажують на універсальних і спеціальних комплексах (терміналах). Універсальні комплекси мають значно відкриті території, що обслуговуються кранами, і невеликі криті склади або навіси для використання як склад комплектації з метою завантаження і розвантаження контейнерів. Для перевантаження контейнерів крани оснащують ГЗП чотирьох типів: 1) підвісками з ручними захопленнями, забезпечуючими застропку за нижні або за верхні фітинги; 2) захопленнями з централізованим ручним управлінням повороту багнетів; 3) автоматичними вантажозахватними пристосуваннями типу ЗЛИ-1С, ЗКИ-1А і керованими спредерами з электрогідравлічним приводом. Складські операції на території, що не обслуговується рейковими кранами, виконують, як правило, фронтальними або бічними навантажувачами з вилами або спредерами[17]. 1.4. Коротка характеристика і особливості роботи митниці оформлення. У даному дипломному проекті митницею оформлення вантажу є порт Іллічівськ. 1. Координати: 46°20'N, Ж39' О. місцевий час GMT+3 година (постійне). 2. Загальна характеристика. Морський торговий порт, розташований на північно-західному побережжі Чорного моря, на правому березі Сухого лиману на південно-заході від м. Одеси. Лиман розділений греблями на три частини; частини лиману називають також відповідно першим, другим і третім басейнами. Частина акваторій першого басейну між лінією створу світлових знаків порту Іллічівськ, південно- західним берегом і південною піщаною косою називається внутрішнім рейдом порту. Вздовж західної сторони південної коси, південної і південно-західної сторін першого басейну знаходяться причали для великих суден. На північно-східній стороні першого басейну знаходяться причали рибного порту. Навігація в порту триває круглий рік. Лід з'являється зазвичай у другій половині грудня і зникає в лютому. Льодова кампанія в найбільш* холодні зими продовжується в середньому біля 30 днів за допомогою криголамів. Коливання рівня. Згони води спостерігаються під час північних вітрів, а нагони під час південних вітрів. Величина коливання рівня при згонних і нагонних явищах може досягати 2 м. Сейшеві коливання рівня спостерігаються епізодично і мають періоди від декількох хвилин до діб, а амплітуди до 58 см. Вхідний канал веде з моря в перший басейн порту Ільічівськ. Глибина по осі каналу - 12,2 м. При сильних південних і східних вітрах на вхідному каналі утворюється штовханина, що утрудняє управління судном. Причали порту з глибинами до 11,5 м. забезпечують у відповідності зі своєю спеціалізацією переробку наступних вантажів: генеральних, навалювальних (вугілля, мінерально-будівельні, хімічні), каучуку, наливних (жири, нафта) і інших. У порту є механізовані криті склади і бетоновані складські майданчики. 3. Зв'язок здійснюється через портову радіостанцію “Іллічівськ - радіо”. У нижченаведеній таблиці приведені відомості про роботу портової радіостанції “Іллічівськ - радіо”. Портова радіолокаційна станція в умовах зниженої видимості, а також при знятому плавучому обгороджуванні забезпечує проводку судів від місця приймання лоцмана в порт Іллічівськ. Проводка здійснюється під керівництвом лоцмана, який знаходиться на борту судна. Сигнальний пост знаходиться на північній стороні входу в порт Ільічівськ. 4. Нотис про підхід подається згідно із загальними правилами. 5. Лоцманська проводка. Прийом лоцмана на борт проводиться на зовнішньому рейді біля підхідного осьового буя, що світить в точці з координатами 460 17/ и 46021/N. При несприятливій погоді місце прийому або висадки лоцмана може бути змінене по узгодженню з капітаном судна. 6. Якірна стоянка. Зовнішній рейд порту розташований в межах 2 миль від берега між паралелями 46017/ і 46021/N. Зовнішній рейд відкритий вітрам від N0 через S до SW. Якірне місце N 24 знаходиться в 1,2 милі до SO від входу в порт. Глибини на якірному місці - 19,2-25,5м, грунт - сірий мул, глина. Якірна стоянка має координати: 1) 46018/2N, 30°4V60; 2) 46017/6N, 30°4ГО; 3) 46°17^2N, ЗО^КГО; 4) 46017/8N, ЗО^ВО. 7. Обмеження на вхід. Обмежень на вхід в порт за часом доби немає. Максимально допустима довжина судна для входу в порт 260 м., осадка - до 11 м. Для входу в порт судна з осадкою більше за 11 м. необхідний дозвіл капітана порту. Швидкість руху по каналу не повинна перевищувати 5 вузлів. 8. Швартовка, буксири. Кількість і потужність буксирів, необхідних для швартових операцій з суднами, визначається лоцманом і узгоджується з капітаном судна. 9. Вантажно-розвантажувальні засоби, хід вантажних операцій, відкриття і закриття трюмів, обладнаних механізованим закриттям, у всіх випадках проводиться командою судна. Вздовж лінії кордону причалів, в їх тилу і біля складів встановлені портові крани вантажопідйомністю до 41 т. Крім того, в порту є плавучі крани вантажопідйомністю до 100 т. та інші численні перевантажувальні механізми і машини внутрішньопортового транспорту. 10. Ремонт судів. У порту можливі всі види ремонтів судів вантажопідйомністю до 60 000 т. 11. Постачання. Бункерування судів в порту можливе. Прісну воду можна прийняти з причалів і барж. 12. Консульства. Немає. 1.5. Коротка характеристика досліджуваного митного режиму. Митним режимом є сукупність митних процедур, що застосовуються до переміщуваного через митний кордон України предмета, встановлена в залежності від характеру і мети його переміщення. Митний режим встановлює порядок і особливості переміщення через митний кордон України товарів. І в залежності від призначення - умови знаходження його на митній території України (за її межами), встановлює рамки, в яких може використовуватися товар, права і обов'язки особи, якою переміщаються товари. Вибір митного режиму є прерогативою декларанта товарів, що заявляється і здійснюється в межах "Класифікатора процедур переміщення товарів через митний кордон України". Існує декілька основних митних режимів, в яких розміщуються товари: 1. Експорт. 2. Тимчасове ввезення/вивіз. 3. Імпорт. 4. Переробка на митній території України (за межами митної території України). 5. Митний склад. 6. Відмова на користь держави. 7. Знищення. 8. Транзит. У даній дипломній роботі розглядається митний режим імпорту. Цей митний режим застосовується до товарів, які поступають на митний кордон України згідно з договорами купівлі-продажу, договорів на здійснення бартерних операцій, а також до товарів, які використовуються як взаєморозрахунки в процесі виконання операцій по переробці давальницької сировини, товари, які ввозяться для формування Статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями, які ввозяться на основі договорів про спільну інвестиційну діяльність. При розміщенні товарів в режимі імпорту, оформляється вантажна митна декларація типу "IM-40" Розміщення товарів у вказаному митному режимі передбачає оплату всіх митних та інших платежів і застосування в повному об'ємі нетарифних методів регулювання і дозвільної системи України. При здійсненні бартерних операцій оформленню підлягає імпортна частина за бартерним контрактом. При здійсненні операцій з давальницькою сировиною, розміщення товарів здійснюється у відношенні: · готової продукції, яка ввозиться в Україну і була виготовлена за її межами з давальницької сировини українського замовника; · давальницької сировини, яка ввозиться на митну територію України з метою здійснення оплати за переробку давальницької сировини; · готової продукції, яка виготовлена на території України з давальницької сировини іноземного замовника і реалізовується на митній території (розміщення в даний режим здійснюється "без фактичного її ввезення" на Україну). [14] При ввезенні в Україну гуманітарної допомоги її розміщення здійснюється в даний митний режим без оплати митних та інших обов'язкових платежів при наявності рішень відповідних комісій з питань гуманітарної допомоги про визнання таких вантажів (товарів) гуманітарною допомогою. 1.6. Основні базисні умови постачання. З метою однозначного тлумачення комерційних термінів суб'єктами підприємницької діяльності України при складанні зовнішньоекономічних контрактів введене обов'язкове застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів в редакції 1990 року (нова редакція "ІНКОТЕРМС-2000"), і встановлено в Україні Указом Президента від 04.10.94 р. "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів". Застосування умов постачання товарів, що використовуються в міжнародній практиці при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, дозволяють виключити неузгоджене тлумачення підприємствами-контрагентами своїх обов'язків відносно постачання товарів від продавця до покупця. Базисні умови - це спеціальні умови, які визначають обов'язки продавця і покупця по доставці товару і встановлюють момент виконання продавцем своїх обов'язків по постачанню товару і переходу ризику випадкової загибелі або пошкодження товару з продавця на покупця, а також витрат що можуть виникнути при цьому. Метою встановлення умов постачання є визначення способу постачання товарів і численних витрат, пов'язаного з переміщенням товарів до позначеного місця, таких, як підготовка товару, перевірка його якісних характеристик, упаковка, вантаження, транспортування, страховка, зберігання і інші операції. Всі базисні умови постачання можна об'єднати в чотири основні групи: Е; F; С; D. У даній роботі при перевезенні вантажу використовується умова групи С, CIF (вартість, страхування і фрахт). Даний термін означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний сплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару у вказаний порт призначення, але ризик втрати або пошкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, виникаючі після відвантаження товару, переходять з продавця на покупця. Однак по умовах CIF на продавця також покладаються обов'язки придбання морського страхування на користь покупця проти ризику втрати або пошкодження товару під час перевезення. Також, за умовами терміну CIF на продавця покладаються обов'язки по митному очищенню товару для експорту. Обов'язки продавця (А) А.1. Надання товару відповідно до договору. Продавець зобов'язаний надати покупцеві товар, рахунок-фактуру, або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть зажадатися за умовами договору купівлі-продажу. А.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності. Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це зажадається, всі митні формальності для експорту товару. А.3. Договори перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до вказаного порту призначення по звичайному судноплавному маршруту на морському судні такого типу, який звичайно використовується для перевезення товару, аналогічного товару, вказаному в договорі купівлі- продажу. б) Договір страхування. Продавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок страхування вантажу на умовах, що дозволяють покупцеві або іншій особі, що володіє страховим інтересом, звернутися безпосередньо до страхувальника, а також надати покупцеві страховий поліс або інший доказ страхового покриття. Страхування повинне бути зроблене у страхувальника або в страховій компанії, що користується доброю репутацією і якщо немає спеціальних угод про протилежне, то страхування повинне бути вироблене згідно з мінімальним покриттям згідно з Умовами Інституту з розробки вантажних термінів або будь- якого подібного збірника договірних статей. На вимогу покупця і за його рахунок продавець зобов'язаний зробити страхування від військових ризиків, страйків, заколотів інших цивільних хвилювань, якщо це можливе. Страхування повинно покривати, як мінімум, передбачену в договорі купівлі-продажу ціну плюс 10% (тобто 110%) і повинне бути укладено у валюті договору купівлі- продажу. А.4. Постачання. Продавець зобов'язаний навантажити товар на борт судна в порту відвантаження у встановлену дату або в межах узгодженого терміну. А.5. Перехід ризиків. Продавець зобов'язаний нести всі ризики, втрати або пошкодження вантажів до моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. А.6. Розподіл витрат. Продавець зобов'язаний: · нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4; · сплатити фрахт і всі витрати, витікаючі з ст. А.3(а), включаючи витрати по вантаженню товару на борт судна; · нести витрати, пов'язані з придбанням страхування у відповідності зі ст. А.3(б); · сплатити будь-які витрати по вивантаженню товару в узгодженому порту розвантаження, які згідно з договором перевезення покладаються на продавця; · сплатити, якщо це буде необхідним, всі витрати, пов'язані з оформленням митних формальностей по експорту, як і інше мито, податки і збори, що підлягають до оплати при експорті товарів, і пов'язані з його транзитним перевезенням через треті країни у випадках, коли витрати згідно з договором перевезення покладаються на продавця. А.7. Сповіщення покупцеві. Продавець зобов'язаний сповістити покупця належним чином про те, що товар поставлений у відповідності зі ст. А.4, а також направити покупцеві будь-яке інше сповіщення, що знадобиться йому для здійснення звичайно необхідних заходів для отримання товару. А.8. Докази постачання, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення. Продавець зобов'язаний негайно надати покупцеві за свій рахунок звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого порту призначення. Даний документ (оборотний коносамент, необоротна морська накладна, доказ про перевезення внутрішнім водним транспортом) повинен розповсюджувати свою дію на проданий товар і дати покупцеві можливість отримати товар від перевізника в порту призначення, і якщо не обумовлене інше, дати покупцеві можливість продати товар третій особі під час транзитного перевезення шляхом передавального надпису (оборотний коносамент) або шляхом сповіщення перевізника. Якщо транспортний документ виписується в декількох оригіналах, покупцеві повинен бути переданий повний комплект оригіналів. У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI). А.9. Перевірка - пакування - маркіровка. Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з перевіркою товару, необхідною для постачання товару у відповідності зі ст. А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти зумовлений контрактом товар без упаковки), необхідну для організованого ним перевезення товару. Упаковка повинна бути маркірована належним чином. А.10. Інші обов'язки. Продавець зобов'язаний на прохання покупця сприяти останньому, за свій рахунок і на його ризик, повною мірою в отриманні будь-яких документів або еквівалентних ним електронних повідомлень (EDI), (окрім названих в ст. А.8), що видаються або що використовуються в країні відправки та/або країні походження товару, які можуть бути необхідними покупцеві для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни. Продавець зобов'язаний забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідною для здійснення страхування. Обов'язки покупця (Б) Б.1. Сплата ціни. Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару. Б.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності. Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідчення, а також виконати, якщо це буде необхідним, всі митні формальності для імпорту і для його транзитного перевезення через треті країни. Б.3. Договори перевезення і страхування. а) Договір перевезення. Немає зобов'язань. б) Договір страхування. Немає зобов'язань. Б.4. Прийняття постачання. Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару у відповідності зі ст. А.4 і отримати товар від перевізника в названому порту призначення. Б.5. Перехід ризиків. Покупець зобов'язаний нести всі ризики, втрати або пошкодження товару з моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Покупець зобов'язаний при невиконанні ним обов'язків дати сповіщення у відповідності зі статтею Б.7 - нести всі ризики, втрати або пошкодження товару з моменту закінчення узгодженої дати або дати закінчення зафіксованого терміну відвантаження. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належно ідентифікований, тобто визначено відособлений або іншим чином позначений, як товар, що є предметом даного договору. Б.6. Розподіл витрат. Покупець зобов'язаний відповідно до положення ст. А.3(а) · нести всі витрати, пов'язані з товаром з моменту його постачання у відповідності зі ст. А.4; · нести всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його транзитного перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком випадків, коли вони згідно з договором перевезення, покладаються на продавця; · сплатити витрати по вивантаженню товару, включаючи витрати по оплаті ліхтерних і причальних зборів, за винятком, коли вони згідно з договором перевезення покладаються на продавця; · нести всі додаткові витрати внаслідок невиконання ним обов'язку, дати належне сповіщення у відповідності зі ст. Б.7, з узгодженої дати або із закінчення узгодженого терміну для постачання. Умовою однак є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належно ідентифікований, тобто визначено відособлений або іншим чином позначений, як товар, що є предметом даного договору; · сплатити, якщо буде потрібно, все мито, податки та інші збори, а також витрати на виконання митної формальності, що підлягає оплаті при імпорті товару і, у разі необхідності для його транзитного перевезення через треті країни, якщо вони не покладаються на продавця при оформленні договору перевезення. Б.7. Сповіщення продавцеві. У випадку, якщо покупець має право визначити термін, на протязі якого товар повинен бути відвантажений та/або порт призначення, він зобов'язаний належним чином сповістити про це продавця. Б.8. Докази постачання, транспортні документи і еквівалентні електронні повідомлення. Покупець зобов'язаний прийняти передбачений ст. А.8 транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу. Б.9. Огляд товару. Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким переднавантажним оглядом товару за винятком випадків, коли такий огляд вимагається владою країни експорту. Б.10. Інші обов'язки. Покупець зобов'язаний нести всі витрати і оплачувати збори, пов'язані з отриманням документів або еквівалентних ним електронних повідомлень, як це передбачене в ст. А.10, а також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім внаслідок надання ним допомоги покупцеві. Покупець зобов'язаний забезпечити продавця на його вимогу всією інформацією, необхідною для здійснення страхування. [15] РОЗДІЛ II Митний контроль. Визначення, задачі, функції, основні положення. 2.1. Існуючі види митного контролю. Опис вигляду митного контролю для конкретного випадку, що розглядається в роботі. У відповідності зі статтею 37 Митного кодексу України, при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів, вони підлягають митному оформленню. Таке оформлення здійснюється посадовими особами митниці з метою забезпечення митного контролю і для застосування засобів державного регулювання ввезення на митну територію України товарів і інших предметів. У свою чергу, митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами і їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів і інших предметів (ст. 21 МКУ). Митний контроль здійснюється посадовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних коштів, товарів і інших предметів, особистого огляду), перегляду, обліку предметів, які перетинають митний кордон України (ст. 22 МКУ). Митний контроль здійснюється посадовими особами митниці і, в залежності від форми здійснення, може бути наступним: 1. Документальний. Перевірка документів, необхідних для митного контролю. 2. Фактичний. Огляд (огляд підконтрольних об'єктів без порушення пломб, упаковки і товару) і досмотр (адміністративні дії полягають в фактичній перевірці товарів і вантажних коштів з метою встановлення законності їх переміщення через митний кордон України, запобігання ввезенню і вивозу заборонених предметів, виявлення прихованих переміщень товару, визначення у встановленому порядку найменування) товарів, вантажів і транспортних коштів. Підприємства, що переміщують через митний кордон України товари і інші предмети, а також громадяни, які перетинають митний кордон України, зобов'язані в належних випадках надати митниці необхідні для митного контролю документи. Перелік і порядок надання таких документів визначається Державною митною службою України відповідно до законодавства України (ст. 25 МСУ). Але все ж основна мета здійснення митного контролю полягає у виявленні, за допомогою різного роду перевірок, відповідності проведених митних операцій і дій. Правопорушення, які можуть виникнути при перевезенні мандарин,- це підробка документів або незаконна зміна початкового змісту документа з метою сплати меншої кількості мита. Для того, щоб виявити таке правопорушення, в розпорядженні митних органів існують спеціальні набори хімічних реактивів для дослідження документів. Одним з таких комплектів є “Faurot”, який призначений для дослідження з метою виявлення виправлень, а також визначення дописаних і виправлених записів. Він складається з 4-х флаконів: А, В, С, D. А - призначений для виявлення дільниць паперу з пошкодженим поверхневим шаром (результати виправлень), дописаних записів, виконаних фіолетовим і синім чорнилом, для записів, яких не видно. Виявлення продавленого тексту на іншій сторінці. В - для очищення на папері плям, виникаючих при обробці документа реактивом А. С, D - для визначення витравлених записів, написаних на поверхні паперу спиртовим фіолетовим і синім чорнилом. Реактиви повинні зберігатися в футлярі в сухому прохолодному місці. У залежності від його предмета, митний контроль можна класифікувати по представленій схемі (мал. 2.1.1). У даній дипломній роботі митний контроль є: 1. Документальним на всіх етапах контролю за винятком безпосереднього виїзду митного інспектора на місце перевірки вантажу. Може провестися як огляд і перерахунок вантажних місць, так і огляд. 2. Митний контроль двосторонній, оскільки ніяких домовленостей в області проведення митного контролю з Аргентиною немає. 3. Митний контроль однократний, оскільки мандарини передбачені для внутрішнього вживання (режим чистого імпорту "ІМ-40"). 4. У залежності від предмета - це митний контроль товарів з митним режимом імпорту
Митний контроль
В залежності від співпрацюючих країн

Подпись: ЭкспортПодпись: ІмпортПодпись: Транзит
МАЛ. 2.1.1. Схема класифікації митного контролю. 2.2. Класифікація документів при митному контролі. Документи для митного контролю можна класифікувати на: · транспортні · торгові · митні Транспортними є документи, на основі яких товари і транспортні засоби переміщаються через митний кордон. При перевезеннях залізничним транспортом такими документами вважаються дорожні відомості, вагонні листи, передавальні відомості, багажні квитанції. При перевезеннях морським, річковим, повітряним і автомобільним транспортом це коносаменти і транспортні накладні. До торгових документів відноситься контракт, рахунок-фактура, інвойс, пакувальні документи. Для цілей митного контролю можуть прийматися будь-які, в тому числі факсимільні копії контрактів, виписки з яких повинні бути належним чином завірені печаткою керівника організації, що уклала контракт. Митними є такі документи, які видані і відповідно засвідчені посадовими особами митних органів. До митних документів відносяться: · документи контролю доставки митних декларацій і інших документів, що підлягають врученню митному органу, призначені при переміщенні товарів по процедурі внутрішнього і подальшого транзиту; · митне забезпечення свідчення про допущення транспортних коштів (контейнерів) для перевезення товарів під митними пломбами і печатками; · ліцензії, що видаються митними органами на здійснення діяльності митного брокера, митного перевізника, кваліфікаційний атестат на митне оформлення. · також до митних документів можуть бути віднесені сертифікати якості, відповідністі, карантинні, дозвільні документи. При проектуванні використовується перевезення вантажів імпортом, з цього слідує, що використовують наступні документи. 1. CARNET TIR; 2. Інвойс (рахунок-фактура, специфікація) шість примірників або копій, (обов'язкова наявність українського або російського перекладу інвойса, завіреного в бюро перекладів печаткою і підписом директора підприємства); 3. Аркуш контролю за переміщенням транспортного засобу через митний контроль України; (два примірники) 4. Екологічна декларація; 5. Провізна відомість; 6. ЗЕД (контракт) оригінал і копія; 7. Картка огляду суб'єктів ЗЕД; 8. Вантажна митна декларація; 9. Товаро-транспортна накладна; 10. Сертифікат походження; 11. Квитанція про прийом вантажу; 12. Акт огляду контейнера; 13. Сертифікат відповідності; 14. Наряд; 15. Коносамент; У всіх документах існують підпункти їх заповнення, а саме: 1. CARNET TIR; 1.1. Ким видана дана книжка; 1.2. Місце відправлення і місце отримання вантажу; 1.3. Прикладені документи (№ інвойсу; CMR); 1.4. Число і ряд вантажних місць; 1.5. Вага в кілограмах; 1.6. Накладення пломб; 1.7. Підпис вантажоодержувача або його представника; 2. Інвойс- вигляд комерційного рахунку. Крім свого основного призначення як документа, в якому вказана сума належного за товар платежу, також і як супровідний документ; 3. Лист контролю за переміщенням транспортного засобу через митний кордон України; 3.1. Номер транспортного засобу; 3.2. Кількість оформлених транспортних засобів; 3.3. Ідентифікаційний номер вантажоодержувача; 3.4. Відомості про транспортний засіб (серія, номер, дата видачі аркуша і номер транспортного засобу); 3.5. Прізвище, ім'я, по батькові інспектора, що приймає вантаж; 4. Акт фітосанітарного контролю; 4.1. Назва матеріалу; 4.2. Кількість; 4.3. Тип транспортування; 4.4. Місце походження; 4.5. Номер карантинного свідоцтва; 4.6. Місце зберігання; 4.7. Підпис інспектора по карантину і представника вантажоодержувача; 5. Екологічна декларація; 5.1. Дата складання декларації; 5.2. Повне найменування (вантажовласника і вантажовідправника); 5.3. Найменування вантажу; 5.4. Зведення про вантаж; 5.5. Відомості про особу, що заповнила декларацію; 6. Провізна відомість; 6.1. Ким видана; 6.2. Хто з інспекторів склав, і хто її отримав; 6.3. Зобов'язання вантажоодержувача і вантажовідправника; 7. ЗЕД - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів ЗЕД і їх іноземних контрагентів, якщо інше не встановлене законодавче або договорами України, і направлено на встановлення змін взаємних прав і обов'язків по ЗЕД. Договір (контракт) складається згідно з Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” і інших законів України з урахуванням міжнародних договорів. Права і обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються правом місця його складання, якщо сторони не вирішили інше, і відображаються в умовах договору (контракту); 8. Картка огляду суб'єктів ЗЕД; 8.1. Назва підприємства; 8.2. Коди; 8.3. Юридична адреса; 8.4. Рахунок у національній валюті; 8.5. Рахунок у іноземній валюті; 8.6. Прізвище, ім'я, по батькові уповноважених на роботу з митницею; 8.7. Підписи; 9. Вантажна митна декларація - заява, яка містить відомості про товари і транспортні засоби і мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму відносно цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів. Існують дві основні форми ВТД: А. МД2 - основна вантажна митна декларація, яка завжди оформляється при переміщенні вантажів через митний кордон України. Б. МД3 - додаткові листи, які використовуються тільки в тому випадку, якщо перевозиться велика кількість різних вантажів. Кожний додатковий лист може містити інформацію тільки про три різні вантажі. Але в деяких випадках, коли переміщується велика кількість видів вантажів, але маленькими партіями, то можливий варіант, що якщо є специфікація, інвойс або рахунок-фактура, в яких занесені всі дані (код вантажу, найменування вантажу, кількість вантажу, ціна вантажу, його загальна вартість, вигляд тари і упаковки) відносно переміщуваних через митний кордон вантажів, може заповняться форма МД2 з посиланням на той інвойс, специфікацію або рахунок-фактуру в графі 44 (додаткова інформація / подані документи). ВТД заповнюється відповідно до наказу Державної Митної Служби України від 09.07.97 №307 „Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної та митної декларації", а також на основі наказу Державної Митної Служби України від 30.06.98 № 380 “Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі” і його доповнення. ВТД заповнюється вантажовласником і надається митним органам для подальшого оформлення. 10. Екологічна декларація; 10.1 Дата складання декларації. 10.2 Повне найменування вантажовласника і вантажоодержувача. 10.3 Відомості про особу, що заповнювала декларацію. 10.4 Найменування вантажу. 10.5 Відомості про вантаж. 11. Товаро-транспортна накладна; 11.1. Рік, місяць, число заповнення; 11.2. Державний номер автомобіля; 11.3. Замовник; 11.4. Вантажовідправник; 11.5. Пункт завантаження і вивантаження; 11.6. Зведення про вантаж; 12. Сертифікат походження; 12.1. Дата складання; 12.2. Місце; 12.3. Прізвище, ім'я, по батькові експерта; 12.4. Основа на експертизу; 12.5. Задача експертизи; 12.6. Зведення про товар; 12.7. Висновок; 13. Акт огляду контейнера; 13.1. Його тип; 13.2. Номер пломби; 13.3. Реєстраційний номер; 13.4. Висновок; 13.5. Підписи; 14. Сертифікат відповідності: 14.1 . Назва фірми; 14.2 . Найменування товару; 14.3 . Код ЗЕД; 14.4 . Ким виданий; 14.5 . Дозвіл на ввезення даного товару; 15. Наряд - що потрібно зробити тим або іншим підприємствам (інакше кажучи це буде “заявка" для виконання робіт); 16. Коносамент. РОЗДІЛ III Митне оформлення вантажів. 3.1. Визначення країни походження вантажу. Як відбувається визначення країни походження. Для чого митнику визначати країну походження. Визначення країни походження вантажу відбувається за певними правилами, а також попадає під дію багатьох документів, одним з яких є ТН ЗЕД. 5 червня 1980 року був затверджений договір про уніфіковані правила визначення походження товарів з країн, які розвиваються при наданні тарифних преференцій в рамках Загальної системи преференцій, згідно з якою країною походження товару вважається країна, де товар був створений, або додатково перероблений, або оброблений, що дозволило отримати вироби з новими, більш якісними характеристиками. Документ, який засвідчує походження товару з країн, які розвиваються, і на які розповсюджуються тарифний преференційний режим - це сертифікат походження товару за формою “А”, затверджений в рамках Загальної системи преференцій. Сетрифікат за формою “А” видається в країні-виробникові товару і пред'являється митному органу в країні імпорту. Він передбачає, що різниця між фактичною і заявленою в сертифікаті кількістю товару не повинна перевищувати 5%. Для товарної партії вартістю менше 5000$ сертифікат не потрібен, а визначення країни походження проводиться по рахунку-фактурі, або по товаросупровідним документам даної партії товару. Відсутність сертифіката, неможливість його пред'явлення митному органу або невиконання інших умов, передбачених Договором, зобов'язує імпортера сплачувати ввізне мито по максимальних ставках. Питання звільнення від сплати мита або його повернення може розглядатися митним органом тільки при наявності заповненого належним чином сертифіката за формою “А” або у разі відсутності інших порушень правил походження. Повернення сплаченого мита можливо тільки у разі пред'явлення митним органам сертифіката не пізніше, ніж через один рік після ввезення товару. Після цього терміну питання повернення мита не розглядаються. Таким чином, єдиним документом, який визначає країну походження товару, згідно з Договором про уніфіковані правила визначення походження товарів з країн, які розвиваються, є відповідним чином оформлений сертифікат за формою “А”. Сертифікат повинен містити конкретні дані про товар, на який він виданий, а саме: кількість місць і вигляд упаковки, опис товару, згідно з яким можна однозначно провести ідентифікацію, вагу брутто і нетто. Крім того, вносяться назви і адреси експортера і імпортера, способи транспортування і маршрут руху. Сертифікат походження товару з країн СНД повинен однозначно свідчити походження товару з відповідної країни, що повинно підтверджуватися письмовою декларацією експортера про відповідність товару критерію походження. Інформація повинна бути підтверджена органом, який видав сертифікат про те, що вказані експортером в сертифікаті дані відповідають істині. Цей сертифікат про походження товару має форму “СТ-1”, він набув великого значення у зовнішньоторгівельних операціях між країнами- учасницями СНД. Національне законодавство України, яке регулює використання ставок мита, визначає, що ввізне мито, яким обкладаються імпортовані товари, є диференційованим. До товарів застосовуються преференційні, пільгові і повні ставки ввізного мита відповідно до Єдиного митного тарифу України. Разом з цим законом дані повні роз'яснення про застосування мита в залежності від країни походження товару. Ним визначено, що преференційні ставки, передбачені Єдиним митним тарифом України, включаючи звільнення від сплати мита, в зв'язку з відсутністю переліку країн, до товарів, з яких застосовується преференційний режим митного обкладення і міжнародних договорів про створення митного союзу або створення спеціальних митних зон, не застосовуються. Крім того, Законом визначено, що при митному оформленні товарів, які ввозяться в Україну з країн, з якими підписані договори про вільну торгівлю, при умові виконання всіх вимог, встановлених відповідними міжнародним договорам, застосовується відповідне положення про звільнення від обкладення митом. У разі невиконання правил, встановлених відповідним договором про вільну торгівлю, який передбачає підтвердження походження імпортованого товару, правил “прямого перевантаження” і “безпосередньої закупівлі”, використовуються пільгові ставки ввізного мита. Так само пільгові ставки ввізного мита застосовуються до товарів, яким Україна надає режим найбільшого сприяння або національний режим, незалежно від країни- експортера цих товарів. Повні ставки ввізного мита застосовуються також до товарів з країн, з якими відсутні договори про вільну торгівлю і яким Україна не надає режим найбільшого сприяння, або національний режим. Потрібно уточнити, що повні ставки ввізного мита також застосовуються до товарів, країну походження яких визначити неможливо. Відповідно до договорів, підписаних з країнами Балтії, документом, який підтверджує походження товарів з цих країн і дозволяє не використати імпортне мито у разі ввезення в Україну, це сертифікат за формою “EUR-1” і “EUR-2”. Як зазначалося вище до товарів, що ввозяться з країн, яким Україна надає режим найбільшого сприяння або національний режим, пільгова ставка ввізного мита застосовується, у разі митного оформлення, незалежно від країни- відправника цих товарів [18]. Перелік країн приведений в таблиці 3.1: Таблиця 3.1

з/п

Країна

з/п

Країна

з/п

Країна
1Австрія 20Іспанія39Румунія
2Алжір 21Італія40Словаччина
3Аргентина 22Канада41Словенія
4Бельгія 23Киргизстан42СР Югославія
5Білорусь24Китай43США
6Болгарія 25КНДР44Туніс
7Бразілія26Латвія 45Туреччина
8Великобрітанія 27Литва 46Туркменістан
9В'єтнам28Ліван47Угорщина
10Гвінея 29Лівія 48Узбекистан
11Греція 30Молдова 49Фінляндія
12Грузія 31Монголія 50Франція
13Данія32Нідерланді 51ФРН
14Естонія 33Норвегія 52Хорватія
15Єгипет34

Об'єднані

Арабські

Еміраті

53Чехія
16Ізраіль 35Польща54Швейцарія
17Індонезія36Португалія 55Швеція
18Іран37Республіка Корея
19Ірландія38

Російська

Федерація

Таким чином, ми розглянули необхідність для митних органів визначення країни походження товарів. Відповідно до даного дипломного проекту, країна-експортер (Аргентина) відноситься до країн, яким Україна надає режим найбільшого сприяння, отже, до даного вантажу застосовуються пільгові ставки митних зборів. 3.2. Вибір методики розрахунку митної вартості. Існуючі методи розрахунку митної вартості. Навіщо необхідний розрахунок митної вартості. Аргументувати вибір певної методики розрахунку митної вартості. Митна вартість товару - це специфічна величина, що визначається у встановленому законодавством порядку, і що використовується з метою митного обкладення, тобто як початкова розрахункова база для числення адвалорних (що обчислюються в процентах) платежів. Крім того, обчислення митної вартості прямо або непрямо необхідно також і для інших митних цілей, таких, як митна статистика, контроль за дотриманням вартісних квот, що встановлюються. Введення правил визначення митної вартості дозволяє митним органам успішно реалізувати одну з основних своїх функцій - фіскальну, оскільки це забезпечує повноту надходжень прибутків від стягнення митних платежів в державний бюджет. З іншого боку, наявність загальновстановленої методики і суворо встановлених правил визначення митної вартості ставить всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності в рівні умови з точки зору розрахунку підлягаючих до сплати митних платежів, і дозволяє істотно підвищити міру визначеності при організації зовнішньоторгівельних операцій, заздалегідь прорахувати всі необхідні економічні параметри операцій. Для визначення митної вартості встановлено шість методів: 1. По ціні операції з товарами, що ввозяться. 2. По ціні операції з ідентичними товарами. 3. По ціні операції з однорідними товарами. 4. Метод віднімання вартості. 5. Метод складання вартості. 6. Резервний метод. Визначення митної вартості товарів повинно починатися декларантом з спроби застосування методу 1. І тільки в тому випадку, якщо не виконуються умови застосування методу 1, послідовно застосовуються методи 2-6. Виключення допускається тільки відносно методів 4 і 5, які можуть застосовуватися в будь-якій послідовності, тобто можливе застосування методу 5 після методу 3. Основним методом визначення митної вартості товару є метод 1 (по ціні операції з товарами, що ввозяться ). Досвід країн, що застосовують дану систему оцінки з 1981 року, свідчить, що 90-98% всіх експортно-імпортних операцій оцінюються в митних цілях по даному методу. Суть методу визначення митної вартості по ціні операції з товарами, що ввозяться, полягає в тому, що митною вартістю товару, що ввозиться на митну територію України є ціна операції, фактично сплачена або що підлягає сплаті за товар, що ввозиться на момент перетину ним митного кордону України. У цьому випадку мова йде про продаж товару (сплата за товар, що ввозиться, що передбачає його переміщення з країни експорту в країну імпорту), тобто про зовнішньоторгівельну операцію купівлі-продажу, яка вимагає наявності продавця, бажаючого передати право власності на товари, що ввозяться в Україну за певну суму, і покупця, згідного отримати дані товари у власність за цю суму.[18] При експорті товару, запропонованого для розрахунку в даній дипломній роботі, право власності на товар переходить від продавця до покупця, отже розрахунок митної вартості буде проводиться на основі методу 1. 3.3. Розрахунок митної вартості. Як ми вже з'ясували, розрахунок митної вартості буде проводитися методом 1 по ціні операції з товарами, що ввозяться. Отже, основою визначення митної вартості буде ціна операції. Формула має вигляд: (2) де Цт - вартість товару; Rтр - транспортні витрати; Rпр - витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи; Rст - витрати на страхування вантажу; Rаг - витрати по агентуванню суден; Rбр - витрати на брокерські послуги; Rив - витрати по використанню об'єктів інтелектуальної власності. Це загальна формула розрахунку митної вартості, яка залежить від того, на яких базисних умовах постачання був перевезений вантаж. При заданих базисних умовах постачання (CIF) формула буде включати в себе наступні компоненти: ціна контракту, витрати по вивантаженню вантажу в порту Іллічівськ, витрати на брокерські послуги в порту Іллічівськ, витрати на агентування судна і витрати по використанню об'єктів інтелектуальної власності. Формалізовано вона буде мати наступний вигляд: (3) де Ск - вартість товару за контрактом; RИпр - витрати по перевантаженню в порту Іллічівськ; Rаг - витрати по агентуванню судна; RИбр - витрати на брокерські послуги в порту Іллічівськ; Rис - витрати по використанню інтелектуальної власності. У свою чергу, контрактна вартість товару за даними базисними умовами постачання складається також з декількох елементів. У контрактну вартість товару входять наступні статті витрат: ціна товару, транспортні витрати (фрахтування судна і оплата фрахту), витрати на перевантаження вантажу в порту Сантус, витрати на страхування вантажу, витрати на брокерські послуги в порту Сантус. Отже, формула буде мати вигляд: (4) де Цг - закупівельна вартість товару; Rтр - транспортні витрати (фрахтування судна і оплата фрахту); RНпр - витрати на перевантаження вантажу в порту Сантус; RНбр - витрати на брокерські послуги в порту Сантус; Rстр - витрати на страхування. Закупівельна ціна - це та ціна, по якій товар купувався. У цьому випадку 2 грн. 40 коп. (0. 46$) за 1 кг.мандарин. Таким чином, загальна вартість партії товару (20 тонн) становить 48000. грн. (9 057$). Оскільки судно здійснює закордонплавання, то розрахунок транспортних витрат здійснюється згідно з прейскурантом №11-03 розділ А. Вихідними даними є географічне місцеположення порту Іллічівськ і порту Сантус; вантаж - контейнери з мандаринами. Згідно з даним прейскурантом ставки за 1 т. вантажу становить 264 грн. 60 коп., а оскільки партія вантажу становить 20 т., то загальні витрати на перевезення вантажу становлять 5 292 грн. Витрати на брокерські послуги в порту Сантус приймемо приблизно рівними до Іллічівська. У цьому випадку вони складуть близько 20$. Оскільки митна вартість розраховується у національній валюті, то витрати становитимуть 104 грн. Витрати на завантаження вантажу приймемо рівними витратам по вивантаженню в Іллічівському порту і вони становитимуть 645,8 грн. Витрати на страхування вантажу нараховуються як 10% від вартості товару і становлять 4 800 грн. Додавши вищеперелічені статті витрат, ми отримаємо вартість товару, вказану в контракті: Ск = 48 000 + 5292 + 106 + 645.8 + 4 800 = 58 843.8 грн Як зазначалося вище, митна вартість, крім договірної ціни, включає в себе ще декілька витратних статей. Витрати по вивантаженню в Іллічівському порту згідно із збірником "Портові тарифи і збори" 1997 року становлять 124,2$ або 645,8 грн. Витрати на агентування судна представлені чітко встановленою ставкою в залежності від водотоннажності. Ці ставки вказані в Указі Мінтранса за №214 від 27.06.96 р. Витяг з Указу наведено в таблиці 3.3.1 Таблиця 3.3.1

Об'єм, (м3)

Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ, Бердянськ, Керч

Одеса, Южний, Миколаїв, Іллічівськ, Херсон, Маріуполь

Інші порти

а) для суден в закордонплаванні
до 2000414414396
2001 - 4000540630594
4001 - 6000702792774
6001 - 8000855990954
8001 - 12000111613141269
12001-16000138614041368
16001-24000167417641746
24001-30000198021242070
30001-40000225023942340
40001-48000264626912682
48001-56000306932403168
56001-64000336636363564
64001-72000367240593960
72001-80000396944824356
80001-100000426048964752
далі за кожні повні (неповні) 1000 м3365249
Оскільки для перевезення вантажу я вибрала судно "Капітан Сахаров ", отже витрати, пов'язані з агентуванням, становитимуть 1 314 грн. Витрати, пов'язані з наданням брокерських послуг в порту Іллічівськ, становлять 20$ або 104 грн. Враховуючи той факт, що продавець повинен повідомити покупця про відвантаження і передати йому документи, необхідні для отримання вантажу в порту призначення, вантажоодержувач використовує об'єкти інтелектуальної власності, такі, як Інтернет і інші сучасні засоби зв'язку. Цей вигляд витрат найбільш незначний і становить 20 грн. Таким чином, митна вартість рівна: Тст == 58 843.8 + 645,8+ 1314 + 106 + 20 =60 929.6 грн 3.4. Розрахунок зборів за митні послуги. При переміщенні через митний кордон держави сплачуються наступні митні платежі: 1. Митний збір. 2. Податок на додану вартість. 3. Акцизи. 4. Збори за видачу ліцензій митними органами і поновлення дії ліцензій. 5. Збори за видачу кваліфікаційного атестата фахівця з митного оформлення і поновлення дії атестата. 6. Митні збори за митне оформлення. 7. Митні збори за зберігання товарів. 8. Митні збори за митний супровід товарів. 9. Плата за інформування і консультування. 10. Плата за прийняття попереднього рішення. 11. Плата за участь в митних аукціонах. 12. Інші митні платежі. Обчислення і сплата митних платежів Основа для обчислення митного збору, податку на додану вартість, акцизів Основою для обчислення митного збору і акцизів є митна вартість товарів і транспортних коштів, що визначається у відповідності до законодавства України. Основою для обчислення податку на додану вартість є митна вартість товарів, до якої додається митний збір, а по підакцизним товаром також і сума акцизу. Платники митних платежів Митні платежі сплачуються безпосередньо декларантом або іншою особою відповідно до законодавства України. Будь-яка зацікавлена особа має право сплатити митні платежі, якщо інше не передбачене законодавством України. Терміни і порядок сплати митних платежів Терміни і порядок сплати митних платежів, включаючи порядок надання відстрочки і розстрочки їх сплати, визначається законодавством України. Забезпечення сплати митних платежів Сплата митних платежів може забезпечуватися заставою товарів і транспортних коштів, гарантією третьої особи або внесенням на депозит митного органу належних сум. Оформлення застави і звернення стягнення на предмет застави здійснюється відповідно до законодавства України. Як забезпечення сплати митних платежів може використовуватися гарантія банку або іншої кредитної установи відповідно до законодавства України. На депозит митного органу вноситься сума митних платежів, яка підлягала б сплаті, якби товари були випущені для вільного звертання або відповідно до митного режиму експорту. Звільнення від митного збору Від митного збору звільняються: 1. Транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і товарів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство і інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час проходження в дорозі, в пунктах проміжної зупинки або придбані за кордоном в зв'язку з ліквідацією наслідків аварій (поломки) даних транспортних засобів; 2. Предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство і інше майно, що вивозиться за межі митної території України для забезпечення діяльності вітчизняних і орендованих (зафрахтованих) вітчизняними особами суден, що ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться на митну територію України; 3. Товари що ввозяться на митну територію України або що вивозяться з цієї території для офіційного або особистого користування представниками іноземних держав, фізичними особами, що мають право на безмитне ввезення таких предметів на основі міжнародних угод держави або національного законодавства; 4. Національна валюта, іноземна валюта (крім тієї, що використовується в нумізматичних цілях), а також цінні папери відповідно до законодавства України; 5. Товари, що підлягають обертанню на власність держави відповідно до законодавства України; 6. Товари, що ввозяться на митну територію України і що вивозяться з неї як гуманітарна допомога; з метою ліквідації наслідків аварій і катастроф, стихійного лиха; учбова допомога для безкоштовних учбових, дошкільних або лікувальних установ; 7. Товари, що ввозяться на митну територію України і/або що вивозяться з її території як безвідплатна допомога і/або на доброчинні цілі по лінії держав, урядів, міжнародних організацій, включаючи надання технічного сприяння; 8. Товари і транспортні засоби в інших випадках, що визначаються законодавством України. Розраховуємо митні збори на оформлення імпорту мандарин Рядок №1:
ВиглядОснова нарахуванняСтавкаСума
03------------------20104
03 - за митне оформлення товарів і інших предметів в зонах митного контролю на територіях і приміщеннях підприємств. Ставка 20$ за те, що оформлення відбувається в робочий час. Сума нарахувань записується у національній валюті України. Рядок №2:
ВиглядОснова нарахуванняСтавка Сума
1060 929.6 0,2%12185.8
10 - митне оформлення товарів. Основою нарахування є митна вартість вказана у $ в графі 42. Ставка нараховується в залежності від митної вартості в $. Так як митна вартість товару 60 929.6грн.- то нараховується 0,2% від цієї вартості. Сума вказується у національній валюті України по курсу Національного Банку України. Таким чином розраховані митні збори. 3.5. Технологічна схема митного контролю та митного оформлення. Технологічна схема митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів (далі ТС) розроблена згідно з Митним кодексом України, положенням про вантажну митну декларацію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 м. №574 (із змінами і доповненнями до нього). Типові технології митного контролю і митного оформлення товарів і інших предметів затвердженої наказом Держмитслужби від 30.12.98р. № 828 (із змінами, внесеними наказом Держмитслужби від 28.11.2000р. № 679) і інших нормативних актів Держмитслужби і ЧРТ з метою виявлення послідовності дій уповноважених облич регіональної митниці при здійсненні митного контролю і митного оформлення товарів і інших предметів (далі - товари) з використанням ВТД. Дана ТС не розповсюджується на оформлення попередніх ВТД і акцизних ВТД. 1. Загальні положення. При митному оформленні товарів і інших предметів учасників ЗЕД, які переміщаються через митний кордон України, службові особи митного поста “Іллічівськ-порт” ЧРТ керуються Митним кодексом України, Законом України “Про єдиний митний тариф”, іншими законодавчими актами і постановами Кабінету Міністрів України з питань митних справ, нормативними актами Державної митної служби і регіональної митниці даної ТС. Митне оформлення виробляється службовими особами регіональної митниці з метою забезпечення митного контролю і використання методів державного регулювання при ввезенні на митну територію, вивозу за її кордони і транзит через територію України товарів і інших предметів. Митний контроль здійснюється в формах, встановлених Митним кодексом України, з метою забезпечення дотримання суб'єктами ЗЕД, державними органами, а також громадянами, порядку переміщення через митний кордон України товарів і інших предметів. 1.1. У митному оформленні і митному контролі задіяні такі структурні підрозділи регіональної митниці: 15 відділ інформаційно-аналітичної роботи і митної статистики; 16 вантажний відділ митного поста “Іллічівськ-порт”; 17 відділ митних прибутків і платежів; 18 відділ тарифів і митної вартості; 19 відділ контролю за доставкою вантажів; 20 відділення по БК і НТП; Примітка: До митного оформлення і митного контролю на якому-небудь етапі можуть підключатися співробітники відділення по боротьбі з контрабандою і НТП, і ЧРТ. Законні вимоги співробітників цього підрозділу обов'язкові для виконання всіма працівниками інших підрозділів, вказаних в пункті 1.1 ТС. При наявності слідів правопорушення або виявлення порушення митних правил співробітники підрозділу митниці керуються в своїй роботі “ТС взаємодій Відділення по БК і НТП ЧРТ і оперативних підрозділів ЧРТ”, затвердженої начальником ЧРТ. При розслідуванні справ про НТП уповноважена особа підрозділу, у веденні якого знаходиться справа про НТП, може письмово зажадати документи, необхідні для розгляду справи. При цьому в справах підрозділу залишається письмова вимога про пред'явлення документів, а також копії документів, що вимагалися. 1.2. Розподіл номерів ВМД між відділами прямого підпорядкування, які займаються митним оформленням товарів і інших предметів суб'єктів ЗЕД, визначається наказом по регіональної митниці. У цієї ТТС терміни використовуються в такому значенні. Вантажна Митна Декларація (далі ВМД) - це заява, в яку входять відомості про товари і транспортні засоби і мета їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо їх, а також інформацію необхідну для проведення митного контролю, митного оформлення, митної статистики і нарахування митних платежів. Комерційні документи - документи, які дають цінову, якісну і кількісну характеристику товару. Ці документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець на їх основі здійснює оплату. Оцінна характеристика товару вказується в рахунку і в проформі рахунку. Крім рахунків до комерційних документів відноситься специфікація, пакувальний лист, сертифікат якості і т.д. Рахунок-фактура (англ. invoice, account, final invoice, франц. facture, нем. Rechnung, Faktura, Handels faktura) - вигляд комерційного рахунку. Крім свого основного призначення як документа, в якому вказана сума сплачена за товар, рахунок-фактура може бути використана як супровідний документ. Митне оформлення - це сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну або за її кордон товарів, переміщених через митний кордон України. Митні процедури - це здійснення контролю дотримуючись порядку переміщення товарів, їх огляд, оформлення документів, накладення митного забезпечення, перевірка правильності заповнення ВМД, нарахування сум, які підлягають оплаті, підготовка статистичних даних і інші дії, які виконуються митними органами України згідно із законодавством України в області митної справи. Митний режим - це сукупність положень, які визначають для митних цілей статус товарів і транспортних засобів, переміщених через митний кордон України. Прийняття ВМД для оформлення - процедура попередніх перевірок відомостей, вказаних в ВМД, у відповідь на вимоги, вказаних в нормативних актах з митних питань, і наданих комерційних документів. Транспортні засоби - транспортні засоби, які тимчасово прибувають на митну територію України або від'їжджають з цієї території, а також використовуються для міжнародних перевезень товарів. Повне оформлення ВМД - проставлення на всіх її листах особистої печатки інспектора митниці, який здійснював митне оформлення товару. Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту ЗЕД права на розміщення товарів в призначений митний режим і підтверджує права і обов'язки вказаних в ВМД осіб, які здійснюють відповідно правові, фінансові, господарські та інші операції. Відкликання ВМД - відмова декларанта (митного брокера) від проведення процедури митного оформлення вантажу по даної ВМД до моменту закріплення одним з видів митного забезпечення всіх листів ВМД і проставлення реєстраційного номера. Анулюваня ВМД - встановлення декларації недійсної. Акредитація суб'єктів ВМД в регіональній митниці - установка суб'єктів на рахунок в митниці або в підрозділі митниці (визначається наказом начальника митниці) згідно з порядком встановленому Держтамслужбою. 2. Етапи митного оформлення товарів. 2.1. Начальник вантажного відділу (далі ВВ) митного поста “Іллічівск-порт” складає графік чергових, відповідальних за прийом і переміщення документів, необхідних для митного оформлення. Цій персоні забороняється брати безпосередню участь в митному оформленні товарів. 2.2. Час митного оформлення товарів визначається кожним підрозділом окремо, в залежності від характеру товару, кількості товарної партії, від того, чи підлягає той або інший товар перевірці інших контролюючих служб. 2.3. Митне оформлення виготовляється в наступному порядку: Первинні операції: - прийом документів (ВМД, комерційних і інших документів, необхідних для митного оформлення) проводиться черговим по ВВ “Іллічівськ-порт”, призначеним начальником ВВ митного поста згідно з графіками або безпосередньо начальником ВВ митного поста “Іллічівськ-порт”. - перевірка відділом інформаційно-аналітичної роботи і митної статистики ЧРТ на наявність суб'єкта ВЕД в ЦБД “учасники ВЕД", наявність фактів застосування до суб'єкта ВЕД санкцій, передбачених статтею 37 Закони України “Про ВЕД". Перевірка відділом інформаційно-аналітичної роботи і митної статистики закінчується записом “перевірено, санкції відсутні". 1- й етап - перевірка ВМД і документів відповідно інструкції “про порядок заповнення ВМД" і реєстрація ВМД інспектором ВВ митного поста. Контроль відомостей, заявлених в ВМД і контроль нетарифних коштів регулювання ВЕД (крім контролю наявності фактів застосованих до суб'єкта ВЕД санкцій передбачених статтею 37 Закони України “Про ВЕД"). 2- й етап - перевірка співробітниками відділу інформаційно-аналітичної роботи і митної статистики відповідності граф ВМД, її електронної копії згідно заявленому режиму і введення електронної копії ВМД в оперативну електронну базу даних відділом ІАРіТС після перевірки. Після чого на зворотній стороні першого примірника ВМД ставиться штамп співробітника відділу ІАРіТС “перевірено", час закінчення перевірки і завіряється особистим підписом. 3- й етап - контроль правильності визначення митної вартості і нарахування митних платежів. Закінчується проставленням штампу “сплачено". У разі залучення співробітників відділу тарифів і митної вартості на зворотній стороні ВМД ставиться штамп “Митна вартість відповідає заявленій". 4- й етап - проведення у разі потреби митного огляду вантажу і транспортних коштів і кінцеве оформлення в митному відношенні. Рішення про проведення огляду приймається начальником ВВ. При цьому митний огляд проводиться безпосередньо уповноваженою особою ВВ, яка не бере участь в повному оформленні ВМД, з складанням ним акту про митний огляд за формою, визначеною наказом Держмитслужби від 28.11.2000 м. №679. Уповноважена особа ВВ, яка закінчує митне оформлення ВМД (огляд всіх примірників ВМД особистим номерним друком), може бути присутнім при проведенні митного огляду. Заключні операції: Після завершення митного оформлення ВМД інспектором, який здійснював повне оформлення вантажу передається 2-й примірник ВМД у відділ ІАРіТС, при цьому робляться відповідні помітки про передачу 2-го примірника ВМД на описі документів. При відсутності даного запису в описі, ВМД не може бути передано внутрішньому архіву ВВ митного поста. Відділом ІАРіТС проводиться перевірка відповідності електронної і твердої копії ВМД після її оформлення і здійснюється закриття копії ВМД в БД підрозділи. 2.4. Передача документів з етапу на етап проводиться як через митного брокера (декларанта), так і безпосередньо від інспектора інспектору, який закінчив ТК і ТЕ в даному підрозділі, шляхом проставлення штампу “перевірено” (доповнення №2) з вказівкою часу, дати передачі і особистого підпису. При цьому зміни етапів ТЕ і послідовності дій уповноважених осіб не допускаються. ВМД не приймається до оформлення: 21 Якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення ТЕ товарів; 22 Якщо вона заповнена декларантом з порушенням “Положення про ВМД”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 м. №574 (із змінами і доповненнями до нього), “Інструкції про порядок заповнення ВМД”, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 м. №307, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24.09.97 м. №443/2247, “Порядку заповнення граф ВМД відповідно митним режимам експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивозу), митного складу магазина безмитної торгівлі”, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.98 м. №380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22.07.98 м. №469/2909 і інших нормативних актів; 23 Якщо вона заповнена з виправленнями і помилками (виправлення в ВМД можуть бути зроблені шляхом перекреслення помилкових і внесенням правильних відомостей друкарським способом або від руки). Кожне виправлення підтверджується особистим друком декларанта. Уповноважені обличчя Держмитслужби не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати або доповнювати відомості, вказані в ній, за винятком тих відомостей, внесення яких в компетенції цих органів, і встановлених Держмитслужбою випадків внесення змін в ВМД в статистичних цілях. У графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 виправлення не допускаються. 24 У інших випадках, передбачених законодавством України. 3. Завдання, яке вирішується на етапі прийому, реєстрації ВМД, супровідних документів на вантаж і контролю відомостей, заявленого в ВМД і контролю позатарифных коштів регулювання ВЕД(1-й етап). 3.1. Перевірка інспектором ВВ митного поста виконання вимог по постановці суб'єкта ВЕД на облік в митницю і наявність документів, які підлягають обов'язковому пред'явленню для здійснення митного оформлення кожної партії вантажу, а саме: 25 Облікової картки про реєстрацію суб'єкта ВЕД в митниці; 26 доручення суб'єкта ВЕД на особу, яка уповноважена ним пред'являти вантаж митним органам і документи, які підтверджують особу митного брокера і декларанта; 27 заповнена ВМД і її електронна пошта на магнітних носіях; 28 оригіналу контракту (договору); 29 рахунок-фактури; 30 товаросупроводжувальних документів; 31 довідка про декларування валютних цінностей за відповідний квартал поточного року (подається один раз в квартал); 32 картка реєстрації контракту (договору); 33 МЗЕЗіТ (з потреби); 34 ліцензія МЗЕЗіТ (з потреби); 35 дозвіл або виведення Госслужби експортного (з потреби); 36 інших документів, необхідних для здійснення митного контролю і оформлення, в тому числі довідки-рахунку митної вартості (якщо передбачено нормативними документами), довідці про визначення митної вартості, рішення про визначення коду товару (у випадку, якщо на даний вантаж їх було видано відділом тарифів і митної вартості), акти висновків інших організацій відносно вартості і коду товарів (ТПП, і Держзовнішінформ і т.п.); 37 встановленого документа для контролю доставки вантажу до митниці призначення; 38 документи про оплату митних платежів і податків; 39 списку поданих документів встановленої форми, який готується і подається митним брокером (декларантом) в 2-х примірниках (доповнення №1). 3.2. У випадку якщо документи, вказані в цьому списку, є довгостроковими і їх дія не зупиняється після оформлення 1-ой партії вантажу, вони подаються вантажному підрозділу один раз при оформленні 1-ой партії. 3.3. Здійснення інспектором ВВ перевірки: 40 відомостей, заявлених в ВМД; 41 даних, що містяться у всіх поданих документах; 42 тип зовнішньоекономічної операції; 43 митного режиму; 44 правильність визначення декларантом найменувань і кодів задекларованих предметів згідно ТН ВЕД; Примітка” У разі виникнення питання правильності класифікації товарів згідно ТН ВЕД і питань невідповідності кодів вказаних в ГТД кодом, заявлених в попередніх митних режимах і листах-угодах, уповноважена особа митного поста направляє у встановленому порядку запит у відділ тарифів і митної вартості; 45 відомостей, які заявлені в ГТД і поданих документах, для визначення країни походження товару і пільг згідно з чинним законодавством; 46 виконання і дотримання кількості постачання, передбаченого контрактом (угодою) або інших документами (ліцензією МЗЕЗіТ, дозволом УКЕК, замовленням- нарядом і т.п.). Здійснення перевірки нетарифних коштів регулювання: - ліцензій МЗЕЗіТ; 47 карток реєстрації контрактів суб'єкта в МЗЕЗіТ; 48 сертифікатів; 49 дозвіл інших державних органів, які необхідні для проведення митного оформлення. 3.4. На момент надання митниці ВМД вантаж повинен знаходитися в визначеній митницею зоні митного контролю або на території підприємства з розрахуванням вимог Митного кодексу України і нормативних документів з цих питань. 3.5. ВМД і інші супровідні документи приймаються для митного оформлення. ВМД, реєструється з проставленням на ній поточного реєстраційного номера і внесення його в окремий журнал встановленого зразку. На списку документів проставляється номер, відповідний номеру ВМД. 3.6. Всі необхідні документи подаються в оригіналі і необхідної для здійснення митного оформлення кількості списів (при необхідності подається завірений відповідним образом переклад). Копії документів підтверджуються записом “Копія вірна згідно з оригіналом” і підписуються керівником підприємства - суб'єкта ВЕД, або уповноваженою особою, з обов'язковою вказівкою посади, ПІБ і дати завірені копії. Підпис завіряється печаткою підприємства, зразок якої приведений в обліковій картці підприємства. 3.7. У ВМД ставиться штамп “Під митним контролем”, який підтверджує прийняття партії вантажу і супровідних документів на неї для митного оформлення (в т.ч. фіксація курсу національної валюти на дату подачі документів для нарахування митних зборів і платежів). ВМД вважається прийнятої до оформлення. З цього моменту декларант несе юридичну відповідальність за відомості, вказані в ВМД. Дана декларація не може бути відкликана декларантом. 3.8. Перевірка наявності причин порушень митних правил, орієнтування відносно суб'єкта ВЕД, документи якого подаються до оформлення, а також наявність заборгованості відносно терміну ввезення/вивозу майна, ввезення/вивозу готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, проводиться інспектором ГО, який здійснює оформлення вантажу по даної ВМД. Крім того, здійснюється перевірка наявності заборгованості по доставці вантажів до таможень призначення, в залежності від митного режиму перевіряються на відповідність документи перевізника вантажу, а саме: 50 свідчення на право здійснення перевезень вантажів під митними печатками і пломбами (при необхідності); 51 технічний паспорт на транспортний засіб; 52 доручення на транспортний засіб (при необхідності); 53 угода на здійснення перевезення вантажу; 54 доручення на право отримання вантажу і його перевезення (при необхідності); 55 втраченої або украденої книжки МДП; За результатами перевірки на зворотній стороні першого примірника ВМД проставляється штамп “перевірено”. На зворотній стороні опису приводиться час закінчення перевірки і завіряється підписом. 3.9. У всіх випадках відмови в прийнятті ВМД до оформлення обов'язково заповнюється картка відмови в митному оформленні відповідно порядку встановленому Держмитслужбою. Картка пред'являється на підпис начальнику ГО. На зворотній стороні ВМД інспектором ГО здійснюється запис “оформленню не підлягає”, вказується посада і ПІБ інспектора, який ухвалив рішення про неможливість подальшого оформлення ВМД. Запис підтверджується особистим підписом інспектора. Облік ВМД, по якому відмовлено в митному оформленні, здійснюється в окремій графі Журналу обліку ВМД. 3.10. За умовами отримання позитивних результатів по вищеперелічених операціях всі документи згідно з описом для митного оформлення передаються на 2-й етап митного оформлення. 4. Завдання, яке вирішується на етапі перевірки ВМД підрозділом митної статистики і введення електронної копії ВМД в електронну базу даних (2-ой етап). 4.1. Контроль проходження попереднього етапу митного оформлення; 4.2. Перевірка співробітниками відділу ІАРіТС граф ВМД на предмет їх відповідності електронній копії, перевірка недіючого митного забезпечення, загублених бланків ВМД, наявність суб'єкта ВЕД і ЦБД “учасники ВЕД”, і введення електронної копії ВМД в оперативну електронну базу даних відповідно із заявленим режимом. Після чого на зворотній стороні першого примірника ВМД проставляється штамп співробітником відділу ІАРіТС “перевірено”, час закінчення перевірки і завіряється особистим підписом. 5. Завдання, яке вирішується на етапі контролю визначення митної вартості і нарахування митних платежів (3-й етап). 5.1. Контроль проходження попередніх етапів митного оформлення; 5.2. Перевірка реквізитів платіжних документів, по яких проводився перерахунок митних платежів і зборів, а саме: перевірка відділом митних платежів фактичного надходження грошей на депозитні рахунки митниці. 5.3. У разі ненадходження грошей митне оформлення по даній ВМД зупиняється, про що робиться відповідний запис на зворотній стороні ВМД співробітником відділу платежів. 5.4. Перевірка притримування митним брокером встановлених термінів подачі ВМД і нарахування митних платежів відповідно з чинним законодавством. 5.5. Перевірка заборгованості суб'єкта ВЕД по сплаті митних платежів і податків. Застосування до порушників санкцій, передбачених законодавством. 5.6. Перевірка правильності визначення митної вартості в залежності від умов постачання згідно INCOTERMS-90, вказаних в контракті (рахунку-фактурі). Використовується курс, зафіксований на момент проставлення штампу “під митним контролем”, при виконанні дії на першому етапі митного оформлення. Перевірка правильності визначення митної вартості предметів, перелік яких встановлений Держмитслужбою або наказами регіональної митниці, здійснюється у відділі тарифів і митній вартості. У інших випадках перевірка правильності визначення митної вартості здійснюється відділом митних прибутків і платежів. 5.7. При відсутності зауважень відносно заявленої митної вартості імпортованих товарів, уповноважене обличчя відділу тарифів і митної вартості проставляє на зворотній стороні ВМД штамп “митна вартість відповідає заявленій”, час закінчення перевірки і завіряє вказане особистим підписом. 5.8. У разах виникнення сумнівів правильності декларування коду того або іншого товару, посадові особи відділу тарифів і вартості роблять відмітку на описі про залучення представника відділу тарифів і вартості на митний огляд товару. 5.9. Перевірка правильності нарахування митних зборів, мита і податків відповідно до чинного законодавства. 5.10. Перевірка приводів для дачі преференцій, пільг (сертифікати походження товару і інші документи) і правильності їх використання. Приводом для дачі преференцій і пільг по оплаті митних платежів з використанням сертифікатів походження товарів форм СТ-1 і EUR-1, 2, передбачених угодами про вільну торгівлю з участю України, є у встановленому порядку оригінали сертифікатів походження. Відмітка про проведення відповідної перевірки сертифіката ставиться на зворотній стороні оригіналу сертифіката написом “Сертифікат перевірений” і закріпленням особистим підписом. 5.11. Перевірка банківських реквізитів учасників ВЕД митного брокера (декларанта) у всіх поданих документах і ВМД. 5.12. Перевіряються приводи для дачі відстрочки платежу. 5.13. Перевірка на наявність ознак ПТП або КБ. При відсутності ознак ПТП і КБ на зворотній стороні 1-го примірника ВМД ставиться штамп “Перевірено”, час закінчення перевірки і особистий підпис інспектора, ставиться штамп “Сплачено”. 5.14. За умовами отримання позитивних результатів по вищезгаданих операціях всі документи, подані згідно з списком для митного оформлення, передаються на 4-й етап митного оформлення. 6. Завдання, яке вирішується на етапі огляду вантажу і транспортних коштів, кінцевого оформлення вантажу і необхідних документів в митному відношенні (4-й етап). 6.1. На даному етапі ВО контролюється проходженням попередніх етапів митного оформлення і приймається рішення про доцільність проведення митного огляду вантажу з метою ідентифікації товару заявленої кількості і коду. 6.2. Потреба в митному огляді вантажу визначається начальником ВО (замісником або уповноваженою особою), який проставляє на зворотній стороні 1-го примірника ВМД відмітки “З оглядом” /“Без огляду”, прізвище інспектора, який буде проводити митний огляд вантажу, і прізвище інспектора, який буде здійснювати повне митне оформлення і завірить вказане особистим підписом з проставленням дати і часу зробленого запису. 6.3. При наявності записів відносно участі в митному огляді співробітників відділу тарифів і вартості, відділу митних прибутків і платежів, представників ОБК і ПТП, кінологичного центру (з потреби), проведення такого огляду є обов'язковим. 6.4. Проведення митного огляду вантажу інспектором ВВ відбувається по схемі: 56 по місцезнаходженню вантажу і транспортного засобу встановлюється тимчасова зона митного контролю; 57 перевірка на придатність транспортного засобу для міжнародних перевезень; 58 перевірка реєстраційних номерних знаків транспортного засобу; 59 зовнішній огляд транспортного засобу, перевірка цілісності вантажного відсіку і пломбованих прибудов, виявлення пошкоджень митних забезпечень; 60 зняття митних забезпечень (про імпорт); 61 огляд вантажу в призначеній ЧРТ зоні митного контролю і перевірка даних, заявлених в ВМД і супровідних документах. 6.5. По результатам складається акт про митний огляд за формою, встановленою наказом Держмитслужби від 28.11.2000 м. №679, який завіряється штампом ПТК і підписом інспектора ВВ, призначеним на проведення митного огляду. У разі присутності на митному огляді співробітників інших підрозділів митниці акт завіряється підписами всіх учасників огляду. У разі виникнення сумнівів відносно правильності заявленої митної вартості, коду товару або країни походження, ВВ прямує запит у відділ тарифів і митної вартості в порядку, вказаному наказом Держмитслужби від 02.12.99 м. №782. 6.6. Кількість примірників акту про митний огляд не повинно бути меншим 3-х (1-й зберігається разом з комплектом документів і першим основним листом ВМД, 2-й передається декларанту, 3-й - перевізнику або представнику складу, де знаходиться вантаж під митним контролем). 6.7. Акт про митний огляд реєструється в журналі обліку актів про митний огляд, який містить: 62 реєстраційний номер акту про митний огляд; 63 дату складання акту про митний огляд; 64 реєстраційний номер ВМД; 65 найменування вантажу; 66 прізвище інспектора, який проводив митний огляд; 67 особистий підпис інспектора, який зробив митний огляд; 68 примітки. У графу “Примітки” журналу обліку вносяться відомості про результати митного огляду і виявлені упущення. 6. 8. Після проведення митного огляду і внесення відповідних відомостей в журнал обліку Актів про митний огляд, інспектором ВВ, який проводив митний огляд, передається пакет документів інспектору ВВ, який буде здійснювати повне оформлення ВМД. У даному випадку приводом для завершення митного оформлення є Акт про митний огляд, що є в пакеті документів. При митному оформленні ВМД по податковому векселю дата на ОНП інспектора повинна співпадати з датою штампу відділу митних прибутків і платежів “Сплачено”. 6.9. На документах контролю доставки вантажу в митницю призначення обов'язково вказуються дані про накладені митні забезпечення і їх кількість. У товарно-транспортних документах поруч зі штампом “Під митним контролем” вказується номер ВМД. 6.10. ВМД вважається повністю оформленому при наявності на всіх її листах особистому номерному друку інспектора ВВ, який здійснював митне оформлення товару. 6.11. У разі неможливості здійснення кінцевого митного оформлення: 69 посадовою особою, яка ухвалила таке рішення, оформлюється Картка відмови в митному оформленні з відривним талоном, який передається декларанту (митному брокеру); 70 на ВМД і товарно-транспортних документах робиться запис “Оформленню не підлягає”. У правому верхньому кутку транспортного документа ставиться номер ВМД. Запис в ВМД “Оформленню не підлягає” завіряється печаткою інспектора, який відмовив в митному оформленні. Така ВМД передається у встановленому порядку в архів (за винятком экземпляру ВМД, який повертається декларанту). Електронна копія ВМД анулюється. 7. Операції, які здійснюються після завершення митного оформлення товарів. 7.1. У залежності від митного режиму інспектором ВВ, який завершив митне оформлення товару, здійснюється: 71 перевірка комплектності документів, їх кількості, наявність необхідних відміток на митних і супровідних документах; 72 списання квот (у разі необхідності). Всі відмітки завіряються підписом і особистим номерним друком інспектора, який проводив митне оформлення на 4-м етапі. У ВМД, в товарносупровідних і інших документах проставляється відтиснення особистої номерної печатки; 73 вилучення з оформленого пакету документів тих, які залишаються в справах митниці і видача залишку документів під розписку митному брокеру (декларанту) з поміткою в списку. Передача 2-го примірника ВМД у відділ ІАРіТС, яким перевіряється відповідність даних, які знаходяться в ВМД з даними на електронній копії, вводяться дані про особисті митні забезпечення інспектора, який завершив митне оформлення вантажу, а також, у разі відсутності номера платіжних доручень, транспортних коштів і товарносупровідних документів. Вказана передача фіксується записом інспектора в списку документів. 7.2. Повна електронна копія ВМД передається відділом ІАРіТС в постійну базу даних Держмитслужби. 7.3. Після завершення митного оформлення вантажу комплект документів разом з примірником ВМД повертається інспектором, який завершив митне оформлення, на перший етап митного оформлення у внутрішній архів ВВ відповідальній особі (призначеному начальником ВВ) під особистий підпис у відповідному журналі. 7.4. Оформлені митницею листи ВМД діляться в такому порядку: 74 перший основний лист (зразок для митниці) зберігається разом з комплектом документів, на основі яких здійснювалося митне оформлення в ВВ протягом 12 календарних місяців, після чого передається на збереження в архів митниці; 75 2- й основний лист (зразок для статистики) використовується у відділі ІАРіТС регіональної митниці; 76 3- й основний лист (зразок для митниці) використовується у відділі митних прибутків і платежів регіональної митниці; 77 4- й основний лист (зразок для митниці) використовується в залежності від вигляду ВЭ операції: а) під час оформлення товару, який вивозиться за межі митної території України, лист передається декларанту для доставки разом з товаром в пункт пропуску на державному кордоні України. Після проведення процедури пропуску він передається в архів митниці, яка зробила пропуск товару через державний кордон; б) під час оформлення товару, який ввозиться на митну територію України, лист передається декларанту; 78 5- й основний лист (зразок для декларанта) передається декларанту. Якщо декларування товару проводиться особою, уповноваженою на декларування, то: 79 під час митного оформлення товару, який ввозиться на митну територію України, 4-й лист ГТД передається власнику товару, а 5-й лист - особі, уповноваженій на декларування; 80 під час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення 6-го листа ВМД, при цьому він повинен бути копією 5-го листа. При використанні 6-го листа ВМД на зворотній стороні 1-го і 5-го листів декларантом робиться запис “Оформлений 6-й лист ВМД”, який завіряється друком декларанта. При цьому 5-й лист ВМД передається власнику товару. Додаткові листи ВМД (МД-3) діляться в аналогічному порядку. У разі необхідності по письмовій вказівці начальника ВВ митниця має право видавати (завіряти) заявникам (особам вказаним в ВМД) завірені особистою номерною печаткою інспектора митниці ксерокопії оформленої ВМД. Для обліку виданих копій ВМД ведеться окремий журнал реєстрації виданих крпій, куди заносяться основні відомості (№ декларації, кому видається копія декларації, причина, по якій необхідна копія декларації, і кількість зразків). Держмитслужбою може бути встановлений інший порядок розділу листів ВМД. 7.5. Реєстраційний номер ВМД, по якій було відмовлено в митному оформленні товарів, не може бути привласнений іншій декларації. 7.6. Передача документів здійснюється по реєстрах. Після повного завершення митного оформлення кожної партії вантажу в Списку робиться помітка про місцезнаходження кожного документа з проставленням номера реєстру, по якому документ переданий в іншій підрозділ. 7.7. Оформлена ВМД свідчить про дачу суб'єкту ВЕД права на розміщення товарів в певному митному режимі і підтверджує права і обов'язки вказані в ВМД осіб відносно здійснення ними правових, фінансових, господарських і інших дій у відповідь. Заключні положення Митний пост “Іллічівськ-порт” здійснює аналітичні операції з метою прогнозування і виявлення фактів порушення при здійсненні ВЕ опрецій суб'єктами ВЭД, характеризування динаміки здійснення ВЕД. Рекомендації відносно суб'єкта ВЕД, які зробили порушення, в обов'язковому порядку в письмовій формі передаються всіма підрозділами ЧРТ на 1-й етап (попередні операції і перевірка ВМД і документів вантажним підрозділом і підрозділом митної статистики). Тривалість кожного етапу митного оформлення товарів контролюється начальником ВВ митного поста “Іллічівськ-порт”. Чисельність співробітників на кожному етапі технологічного процесу митного оформлення затверджує начальник регіональної митниці з подачі начальника митного поста “Іллічівськ-порт” і по угоді з відповідним заступником начальника регіональної митниці. РОЗДІЛ IV Виводи. Основні позитивні сторони і нестачі технології митного оформлення.Обгрунтованість пропозицій по усуненню недоліків. У цей час в зв'язку з удосконаленням технологій вантаження-розвантаження судів, час стоянки судна на причалі сильно обмежений і часто триває менше доби. Практично завжди, крім митного оформлення основного вантажу, виникає необхідність оформлення відносно митному технічного і продуктового постачання ,необхідного для життєзабезпечення судна і екіпажу. Діючі правила оформлення експортних вантажів вимагають складання ВМД, якщо сума товару перевищує 100 американських доларів. При теперішній завантаженості роботою вантажних відділів митниць і митних постів, оформлення другорядних вантажів, таких, як постачання, може тривати не одну добу, що може привести до затримки постачання або до порушення митних правил при доставці його на борт судна. У зв'язку з цим було б доцільно збільшити суму, на яку дозволено вивозити товари без оформлення ВМД до 1000 американських доларів, і в свою чергу ввести ставку митного збору на постачання судів в розмірі 3-5% від загальної вартості товару, що скоротить час оформлення і принесе істотний прибуток до бюджету України. Згідно з досвідами фірм, які займаються постачанням судів, це значно спростить митне оформлення і не вплине на прибуток таких підприємств. Список літератури: 1. Ківалов С.В. “Організаційно-правові основи митної справи в Україні. Обща частину." Одеса 1994 р. 2. Ківалов С.В. “ Митне право України" Одеса 1998 р. 3. Орест Субтельний “Україна. Історія" Київ 1993 р. 4. Кульчицький З. “Історія України II частина.” Київ 1995 р. 5. ГабрічидзеБ.К. Полежаєв Д.М. “Становлення і розвиток митної служби в Радянській державі (1917-1991гг.)” Журнал “Держава і право” 1992 р. №10 6. Храбськов В.Г. “Митниця і закон” Москва 1979 р. 7. Козирін А.Н. “Митне право Росії. Обща частина” Москва. 1995 р. 8. Єршов А.Д. “Міжнародні митні відносини” С-Пб.2000г. 9. Митний кодекс України. 10. Блінов Н.М. “Митна політика Росії в X-XX в. в.” Москва. 1997 р. 11. Дмитрієв С.С. “Виникнення і розвиток радянської митної системи”. Журнал “Соціалістичний митний контроль” 1967 р. №3-4. 12. “Українська митниця.”Довідник-2000. 13. “Експорт, імпорт, транзит. Митне оформлення товарів.” Київ 2001 р. 14. “ Все про митне оформлення вантажів.” Довідкова допомога 2001 р. 15. Інкотермс -2000. 16. Карний кодекс України. 17. Механік Л.А. Токман Г.И. “ Портові перевантажувальні роботи.” 18. Терещенко З. “ Основі митного законодавства Україні” 19. Козирєв В.К. “ Грузоведення”