Каталог :: Социология

Доклад: Соціологічне дослідження на тему Молодь та наркотики

План
І. Методологічна частина.
1.    Проблема дослідження.
2.    Мета дослідження.
3.    Завдання дослідження.
4.    Гіпотези.
5.    Спосіб збору інформації.
І І.. Методична частина.
1.    Анкета.
2.    Результати анкетування.
3.    Висновки.
   1. Проблема дослідження.
В житті сучасного суспільства особливо гостро постала проблема пов’язана з
наркоманією. Особливо велике росповсюдження ця негативна звичка отримала в
середовищі молоді. Наркоманія негативно впливає не тільки на життя
суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо. На даний
час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичним даним,
розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих маштабах, в
окремих країнах, пов’язано з нестабільністю політичної та економічної
ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного
та політичного механізмів. Відносно нашої країни ця проблема є особливо
актуальною і розповсюдження її пов’язано з низькою кльтурою суспільства. З
даною проблемою повинно боротися не тільки суспільство, але й кожна людина
повинна усвідомлювати длю себе велику шкоду від наркоманії і намагатися
боротися з цією негативною звичною. Тільки після цього можна говорити про
рішення поставленої проблеми. Тому я вирішив провести дане соціологічне
дослідження, щоб наочно побачити росповсюдження наркоманії серед молоді, так
як молодь являється основою нашого суспільства.
   2. Мета дослідження.
Мета мого соціологічного дослідження полягає в вивченні росповсюдження
наркоманії серед молоді. А також метою даного соціологічного дослідження є
зібрати якомога більше інформації про поставлену проблему.
   3. Завдання дослідження.
Завданням мого соціологічного дослідження є за допомогою соціологічного
опитування зібрати інформацію про наркотики та наркоманію і з’ясувати причини
росповсюдження наркоманії , та шляхи вирішення даної проблеми.
   4. Гіпотези.
1.  Я вважаю, що наркоманія глибоко вкоренилась серед молоді;
2.  Більшість випадків вживання наркотичних засобів молодими людьми
пов’язане з ціллю підвищити свій настрій, а причиною, через яку вони почали
вживати наркотики є бажання попробувати;
3.  Молодь якщо починае вживати наркотики, то ще не досить в зрілому віці;
4.  Наркотики – це порок якого важко позбутися.
5.  Також я вважаю, що наркотичні засоби сильно шкодять здоров’ю.
   5. Спосіб збору інформації.
Своє дослідження я проводив за допомогою соціологічного опитування.
Генеральною сукупністю мого соціологічного опитування являється вся молодь у
віці від 15 до 23 років. Вибіркова сукупність дорівнює 30 осіб: 20 чоловічої
статі та 10 жіночої. Я провів вибіркове дослідження за допомогою анкетування
і не претендую на високу репрезентативність отриманих даних. Даним
соціологічним дослідженням я хочу звернути увагу суспільства на дану
проблему.
   Шановний друже!
Я прошу виділити небагато часу до моєї анкети і відповісти на декілька
неважких запитань, щоб допомогти моєму дослідженню. Прошу відповідати часно.
Анонімність та конфіденційність гарантую. Більшість питань підсвідомлюють
однозначну відповідь, тільки там, де є вказівки можливі декілька варіантів
відповіді; питання, що не відносяться до вас можна пропускати.
   Завчасно дякую!
1. Чи вживали Ви коли небудь нехай навіть слабкий наркотик?
а) так;
б) ні.
2. В якому році Ви спробували вперше наркотики?
а) до 15 років;
б) від 16 до 20 років;
в) після 20 років.
3. Через яку причину Ви вирішили вжити наркотики?
а) вплив компанії;
б) спроба зняти стрес;
в) бажання попробувати;
г) свій варіант відповіді________________________
_________________________________________________
4. Які найсильніший наркотик Ви вживали (вживаєте)?
а) “травку”;
б) “ангідридку”;
в) свій варіант відповіді________________________
_________________________________________________
5. Чи завжди Ви можете відмовитись від пропозиції вжити наркотик?
а) так;
б) не завжди;
в) ні.
6. Як Ви вважаєте, наркотики шкодять здоров’ю?
а) так;
б) ні.
7. Ви регулярно вживаете наркотики?
а) так;
б) ні.
Вкажіть вашу стать:
а) жіноча;
б) чоловіча.
   
№ Питан-няВаріант відповідіКількість відповідейПроцентне співвідношенняЗагальне процентне співвідношення
Чол. Жін.Чол.Жін.
1а)

18

4

90%

40%

93%

б)

2

6

10%

60%

27%

2а)

2

0

10%

0%

7%

б)

14

3

70%

30%

57%

в)

4

1

20%

10%

17%

3а)

9

2

45%

20%

37%

б)

2

1

10%

10%

10%

в)

5

1

25%

10%

20%

г)

2

0

10%

0%

7%

4а)

10

4

50%

40%

47%

б)

6

0

30%

0%

20%

в)

2

0

10%

0%

7%

5а)

10

10

50%

10%

67%

б)

2

0

10%

0%

7%

в)

6

0

30%

0%

20%

6а)

20

10

100%

10%

100%

б)

0

0

0%

0%

0%

7а)

2

1

10%

10%

10%

б)

18

9

90%

90%

90%

Результати дослідження. Аналізуючи результати мого дослідження, я зробив слідуючі висновки: - моя гіпотеза про те, що нгаркоманія глибоко вкоренилася серед молоді насправді не справдилася, регулярно вживають наркотики лише 10% опитаних мною респондентів; - з’ясувалося, що причиною першого вживання наркотиків являються такі: спроба зняти стрес (10%), бажання попробувати (27%), вплив компанії (37%), а також серед 7% респондентів вияснилось, що причиною також можуть бути такі як бажання стати старшим, бажання нових відчуттів та інші; - моя гіпотеза про те, що молодь починае вживати наркотики ще не досить в зрілому віці відносно справдилася: 57% опитаних респондентів вперше вжили наркотик в віці від16 до 20 років. А це значить, що слід звернути увагу на виховання молодого покоління, поглибити пропаганду проти наркотиків серед підростаючого покоління; - більшість респондентів також як і я вважають, що наркотики – це порок, якого важко позбутися. Також, як і було раніше сказано, всі респонденти згодились з тим, що наркотики несуть згубну дію на організм людини.