Каталог :: Программирование и комп-ры

: Возможности текстового редактора MS Word'97 при решении задач по стереометрии

              ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ "КПІ"              
            ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ІНФОРМАТИКИ            
                  НА ТЕМУ:                  
          "Можливості текстового редактора MS Word 97          
         на прикладі розв'язку задачі із стереометріі"         
                               Ліцеїст 4-го курсу
                                  групи ФМ - 43
                                 Демиденко Г.В.
   
   Умова задачі: в основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з
кутом b при основі і радіусом вписаного кола r. Діагональ
бічної грані, що містить основу цого трикутника, утворює кут a з
площиною основи призми. Знайдіть об'єм призми.
   Розв'язок: нехай у прямій призмі ABCA1B
1C1 DABC - основа, AB = АС, ÐАВС =
ÐАСВ = b, О - точка перетину бісектрис ВМ і АК 
в DАВС, ОК - радіус вписаного в нього кола, АК^ВС, ВК
= КС,
   

C1

A1

ОК = r. В1В^(АВС), ВС - проекція похилої В1C до площини АВС, ÐВ1СВ = a.

K

M

O

A

C

З трикутників ОКВ, АКВ, ВВ1C (ÐВВ1C=90°) знаходимо:

B

Отже: Відповідь: Висновки: В цій лабораторній роботі були на практиці вивчені можливості текстового редактора MS Word 97. В роботі використовувались такі прикладні пакети текстового редактора, як його графічний редактор та редактор формул MS Equation 3.0 .